Ustvarjanje nove športne igre

AVTOR:

Peter A. Hastie1, Ashley Casey2 in Anne‐Marie Tarter3

INSTITUCIJA:

1Department of Kinesiology, Auburn University, Auburn, Združene države Amerike;

2Department of Physical Education and Sports Studies/Institute for Sport and Physical Activity Research, University of Bedfordshire, Združeno kraljestvo;

3Ripon Grammar School, Ripon, Združeno kraljestvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Storitve – šport

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

wiki

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Hastie s sodelavci je preučeval vlogo wikijev pri pouku športne vzgoje. Naloga študentov je bila ustvariti novo igro, podobno nogometu, hokeju ali rugby-ju. Študenti so v skupinah v lastnih wiki straneh beležili ideje, urejali vsebino, pripravljali načrt igre in usmerjali razvoj igre. Rezultati študije kažejo pozitivne učinke opisanega pristopa z vidika vključenosti vseh študentov v pripravo igre, medsebojnega sodelovanja znotraj skupine, prav tako pa se je kot pozitivno izkazala pripravljenost študentov, da se z ustvarjanjem igre ukvarjajo tudi izven kontaktnih ur predmeta.

VIRI:

Hastie, P. A., Casey, A., & Tarter, A. M. (2010). A case study of wikis and student‐designed games in physical education. Technology, pedagogy and education, 19(1), 79-91. 

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.