Podcast predavanja

AVTOR/JI: Chris Evans 

INSTITUCIJA: Brunel University, Združeno kraljestvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

zamenjava

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje,
mobilno učenje

Uporabljena IKT

videoposnetki

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Evans je izvedel študijo, v kateri je uporabil »podcast predavanja« kot zamenjavo za druge oblike pregleda učnih vsebin ob zaključku izvajanja predmeta in pred zaključnim izpitom v podporo kombiniranemu in mobilnemu učenju. Avtor je pripravil aktivnosti za študente, s katerimi je naslavljal razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Podcasti so bili uporabljeni kot zamenjava za druge metode zaključnega pregleda vsebin oziroma znanja (npr. branje iz učbenikov, zapiskov). Rezultati študije kažejo, da so študenti sprejeli »podcaste« kot učinkovito orodje za pregled vsebine ob zaključku izvajanja predmeta. Kot glavno prednost so izpostavili možnost prenosljivosti študijskih aktivnosti v domače okolje (lahko si posnetek ogledajo tudi doma oz. z uporabo mobilnega telefona kjerkoli se nahajajo).

VIRI:

Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & education50(2), 491-498.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.