Sodelovalno učenje pri predmetu Komunikacijska omrežja

AVTORJI: Luisa M. Regueras, Elena Verdú, María F. Muñoz, María A. Pérez, Juan P. de Castro in María Jesús Verdú

INSTITUCIJA: University of Valladolid, Španija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 200

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

programsko orodje QUEST (integrirano v Moodle)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Regueras, E. Verdú, Muñoz, Pérez, de Castro in M. J. Verdú predstavljajo programsko orodje QUEST (“Quest Environment for Self-managed Training”), integrirano v sodelovalno učno okolje Moodle, razvito za uvajanje sodelovalnih in tekmovalnih nalog v okviru računalniškega predmeta Komunikacijska omrežja. Rezultati študije so pokazali, da je pri študentih ob takšni obliki sodelovalnega učenja, kjer ima učitelj vlogo nudenja podpore pri uporabi orodja, opaziti boljše končne rezultate glede razumevanja predstavljenih konceptov. Z nadgradnjo aktivnosti so izvajalci pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na taksonomskih stopnjah pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji).  

VIRI:

Regueras, L. M., Verdu, E., Munoz, M. F., Perez, M. A., De Castro, J. P., & Verdu, M. J. (2009). Effects of competitive e-learning tools on higher education students: A case study. IEEE Transactions on Education52(2), 279-285.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.