Računalniške igre za utrjevanje znanja

AVTOR: Zeynel Kablan

INSTITUCIJA: Kocaeli University, Turčija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z igrami

Uporabljena IKT

računalniška igra,
program Macromedia Flash MX

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Kablan je preučeval učenje ob uporabi računalniških iger, ki so temeljile na nalogah za utrjevanje znanja. Načrtovane aktivnosti za študente so naslavljale razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). V okviru raziskave je avtor na podlagi zastavljenih učnih ciljev nadgradil in razvil učna gradiva. Igre, ki so bile uporabljene, so bile izdelane s pomočjo Macromedia Flash MX programa in so podpirale skupinsko delo študentov. Z igrami je avtor skušal pri študentih spodbuditi razvoj znanja, spretnosti in tekmovalnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da so glavne prednosti, ki so jih študenti zaznali pri uporabi učenja z igrami, pridobivanje povratnih informacij med igranjem, skupinsko delo, interakcija med vrstniki in učiteljem ter možnost skupnega odločanja. Študenti so izpostavili, da so z računalniško igro imeli možnost usvojiti več znanja, kot bi se po njihovem mnenju naučili s tradicionalnim pristopom k študiju.

VIRI:

Kablan, Z. (2010). The Effect of Using Exercise-Based Computer Games during the Process of Learning on Academic Achievement among Education Majors. Educational Sciences: Theory and Practice10(1), 351-364.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.