Izvedba fizikalnih eksperimentov z uporabo pametnih mobilnih naprav

AVTOR: Ulysse Delabre

INSTITUCIJA: Université de Bordeaux, Francija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: cca. 25 na predmet

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

mobilno učenje

Uporabljena IKT

pametne mobilne naprave z različnimi aplikacijami
videokonferenčni sistem Zoom

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelj je preoblikoval vaje iz fizike, katere je podprl z uporabo pametnih mobilnih naprav. Z aktivnostmi je pri študentih spodbujal razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Izvajalec je v okviru mobilnega učenja pripravil fizikalne eksperimente, katere so študenti opravljali z lastnimi mobilnimi napravami in namenskimi aplikacijami, ki so bile brezplačne in prostodostopne. Tako so na primer uporabljali aplikacijo za nadomestilo mikroskopa in nihala, aplikacijo za ocenitev mase Zemlje, za meritev hitrosti zvoka in svetlobe ipd. Učitelj je študente skozi eksperimente vodil preko videokonferenčnega sistema Zoom, ki mu je poleg tega omogočal tudi spremljanje študentov ob izvajanju eksperimenta. S takšnim načinom dela so lahko medseboj komunicirali in diskutirali o fizikalnem eksperimentu, hkrati pa so sodelovalno zbirali pridobljene podatke. Izvedene eksperimente in ugotovitve so delili na spletni strani, ki je dostopna na povezavi: https://www.smartphysicslab.org/resources.html.

VIRI:

Shout4HE project. Smartphonics: interactive practical work using smartphone technology [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/smartphonics-interactive-practical-work-using-smartphone-technology

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.