Projektno učno delo v virtualnih skupinah

AVTORJI: Ana Gonzalez-Marcos1, Fernando Alba-Elías1, Fermín Navaridas-Nalda1, Joaquín Ordieres-Mere2

INSTITUCIJA: 1Universidad de la Rioja, Španija; 2Universidad Politecnica de Madrid, Španija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 122

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo

Uporabljena IKT

project.net
spletna učilnica Moodle
LimeSurvey

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Avtorji González-Marcos, Alba-Elías, Navaridas-Nalda in Ordieres-Meré v raziskavi predstavijo pristop projektnega učnega dela, ki je osredotočen na študente in usklajen s teorijo učenja v virtualnih skupinah. Izvajalci so preoblikovali aktivnosti za študente ter z njimi spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji) pri študentih. Študenti so bili razdeljeni naključno v dve skupini: eksperimentalno skupino, v kateri so uporabili pristop projektnega učnega dela; in kontrolno skupino, v kateri so študenti sledili bolj tradicionalnemu poučevanju. Analiza podatkov je pokazala višjo raven zadovoljstva in uspešnosti s predlaganim pristopom projektnega učnega dela. Rezultati kažejo, da je predstavljen pristop, ki temelji na projektnem učnem delu v avtentičnem kontekstu ter ponuja študentom možnost, da izkusijo virtualno timsko delo, učinkovitejši od tradicionalnih pristopov poučevanja. Poleg tega so bile pozitivne in pomembne korelacije med zadovoljstvom študentov in njihovimi končnimi ocenami. Zagotovljeno IKT okolje je bilo ustvarjeno z integriranjem odprtokodnih orodij, kot je project.net za upravljanje portfeljev projekta, strežnik Moodle za vsebinski prostor za predavanja, teste in socialno-konstruktivistično mesto ter LimeSurvey za ustvarjanje anket. Druga specifično razvita orodja so vključevala tudi revizijsko orodje za preverjanje celovitosti izvedenih dejanj in postopkov, sistem poročanja o napakah, sistem točkovanja uspešnosti in orodje za upravljanje, ki študentom dodeli kontekste projektov glede na njihove vloge.

VIRI:

González-Marcos, A., Alba-Elías, F., Navaridas-Nalda, F., & Ordieres-Meré, J. (2016). Student evaluation of a virtual experience for project management learning: An empirical study for learning improvement. Computers & Education102, 172-187.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.