Učenje z igrami preko reševanja problemskih situacij

AVTOR/JI:

Marıa Jesus Santos1, Mario Miguel2, Araceli Queiruga-Dios3 in Ascension Hernandez Encinas1

INSTITUCIJA:

1Science Faculty, University of Salamanca, Salamanca, Španija

2Maristas School, Salamanca, Španija

3ETSII Bejar, University of Salamanca, Salamanca, Spain

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 15

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z igrami
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

QR kode, spletni vprašalniki (G Forms), aplikacija za obogateno resničnost, Genially, Twitter, mobilne naprave

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

V prispevku avtorji predstavijo možnosti in primer uporabe igre Breakout v pedagoškem procesu s študenti, bodočimi učitelji kemije. Učitelji so preoblikovali študijski proces na način, da so za študente pripravili aktivnosti učenja preko igre, ki je zasnovana v obliki znanih »sob pobega«. Igra poteka fizično v predavalnici in predstavlja kombinacijo tiskanih oz. fizičnih ter digitalnih gradiv. Igro Breakout so učitelji zasnovali na problemski situaciji zastrupljenosti vode, za katero morajo študenti skozi raziskovanje in reševanje manjših, podproblemskih situacij poiskati rešitev. Igra je sestavljena iz 6 podproblemov, ki vključujejo različne aktivnosti, do katerih študenti dostopajo preko QR kod: reševanje kvizov v Google Forms, ogled interaktivnih gradiv v orodju Genially, uporaba aplikacije za obogateno resničnost za dostop do dodatnih podatkov, snemanje zvoka in objava na družbenem omrežju Twitter ipd. Avtorji so se odločili za vpeljavo pristopa učenja z igrami, saj po njihovem mnenju s takšnim pristopom ustvarjajo zabavno, motivacijsko in interaktivno virtualno okolje, ki spodbuja izkustveno učenje pri študentih. IKT je v tem primeru bila avtorjem v podporo pri izvedbi različnih aktivnosti, ki so naslavljale različne učne stile pri študentih.

VIRI:

Santos, M. J., Miguel, M., Queiruga-Dios, A., & Encinas, A. H. (2019, May). Looking for the Antidote for Contaminated Water: Learning Through an Escape Game. In International Joint Conference: 12th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems (CISIS 2019) and 10th International Conference on EUropean Transnational Education (ICEUTE 2019) (pp. 217-226). Springer, Cham.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.