Uporaba spletnega učnega okolja za opravljanje osnovnih računskih nalog

AVTORJA: Meltem Huri Baturay in Omer Faruk Bay

INSTITUCIJA: Gazi University, Turčija

Št. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 78

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

problemsko učenje

Uporabljena IKT

spletno učno okolje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Baturay in Bay sta raziskovala učinke spletnega učnega okolja, ki je sestavljeno iz niza integriranih orodij (npr. orodja za upravljanje z vsebino, ocenjevalna orodja, komunikacijska in sodelovalna orodja, ki naj bi študentom omogočili opravljanje osnovnih računalniških nalog, podobnih resničnim primerom na delovnem mestu. Ta orodja učiteljem omogočajo tudi, da študentom nudijo svetovanje in vodenje ter preoblikujejo aktivnosti, s katerimi pri študentih naslavljajo višje taksonomske stopnje miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Študija raziskuje vpliv problemskega učenja na zaznavanje skupnosti študentov v razredu in njihove dosežke. Rezultati kažejo, da dosegajo študenti boljše rezultate in občutijo več »povezanosti« z vrstniki z uporabo omenjenega pristopa.

VIRI:

Baturay, M. H., & Bay, O. F. (2010). The effects of problem-based learning on the classroom community perceptions and achievement of web-based education students. Computers & Education55(1), 43-52.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.