Primeri vrednotenja znanja pri študiju na daljavo 

Kdaj? petek, 8. januar 2021, med 9. in 15. uro

Kje? Na daljavo

Na posvetu se bomo osredotočili na prikaz nekaterih možnosti vrednotenja znanja študentov z uporabo IKT pri študiju na daljavo. Govorili bomo tudi o različnih vidikih GDPR pri uporabi IKT pri izvajanju izpitov na daljavo. 

V zadnjem delu posveta pa boste preko praktičnih delavnic imeli priložnost ustvarjati različne aktivnosti, ki  omogočajo vrednotenja znanja z uporabo IKT.

Program

8:45 – 9:00
Zbiranje udeležencev
Plenarni del posveta
9:00 – 9:15
Podporne aktivnosti Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu
prof. dr. Janez Bešter, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, mag. Marko Papić, Anže Pratnemer
9:15 – 9:35
Izzivi in iskanje kompromisov med GDPR in IKT
Nina Komočar, UL Oddelek za upravljanje s tveganji in varstvo osebnih podatkov in Klemen Kraigher Mišič
9:35 – 9:50
Diskusija
9:50 – 10:00
Odmor za kavo
10:00 – 10:30
Handling the Corona Crisis and Online Assessment in KU Leuven
Anneleen Cosemans, KU Leuven, head of the Educational Development Unit
Primeri dobre prakse
10:30 – 10:50
Primer masovnega preverjanja znanja z uporabo SEB
izr. prof. dr. Matej Možek, UL Fakulteta za elektrotehniko
10:50 – 11:10
Kviz v Moodlu – izpit na daljavo: Izkušnje iz prakse
prof. dr. Urška Stanković Elesini in prof. dr. Bojana Boh Podgornik, UL Naravoslovnotehniška fakulteta
11:10 – 11:30
Množično pisno preverjanje znanja z uporabo spletnih učilnic, SEB in video nadzora
doc. dr. Samo Zupan, UL Fakulteta za strojništvo
11:30 – 11:50
Primeri dobre prakse pri preverjanju znanja na daljavo na Medicinski fakulteti v Ljubljani
asist. dr. Jure Dimec in doc. dr. Brane Leskošek, UL Medicinska fakulteta
11:50 – 12:10
Projektno učno delo pri izobraževanju bodočih učiteljev kemije
prof. dr. Vesna Ferk Savec in asist. Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta
12:10 – 12:30
Izkušnje z on-line preverjanjem znanja pri matematičnih predmetih na Biotehniški fakulteti
doc. dr. Petra Grošelj, UL Biotehniška fakulteta
12:30 – 12:50
Sprotna in kolokvijska preverjanja znanja pri temeljnem elektrotehniškem predmetu
prof. ddr. Iztok Humar, UL Fakulteta za elektrotehniko
12:50 – 13:30
Diskusija in odmor
Praktične delavnice
13:30 – 15:00
Ustvarjanje naloge v spletni učilnici Moodle in vrednotenje oddanih izdelkov
Mateja Bevčič, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
13:30 – 15:00
Možnosti vrednotenja znanja v spletni učilnici Moodle z uporabo kviza
Sanja Jedrinović, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
13:30 – 15:00
Vrednotenje znanja z Exam.net
mag. Marko Papić, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
13:30 – 15:00
SEB (varni brskalnik) v kombinaciji z različnimi orodji za vrednotenje znanja
Anže Pratnemer, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.