DELAVNICA V UČILNICI
Kako podpreti izvedbo problemskega pouka z uporabo IKT?

Problemsko učenje, podprto z IKT, je pedagoški pristop, pri katerem se študenti soočajo z resničnimi, kompleksnimi problemi in jih lahko rešujejo s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Ta metoda spodbuja aktivno učenje, sodelovanje, raziskovanje in uporabo pridobljenih znanj v praksi. IKT orodja omogočajo študentom dostop do raznolikih informacij, medsebojno komunikacijo in sodelovanje ter boljše spremljanje in vrednotenje njihovega napredka. Na ta način problemsko učenje ne le povečuje motivacijo in angažiranost študentov, ampak tudi razvija njihove digitalne kompetence in pripravlja na izzive sodobnega sveta.

Namen delavnice je pedagogom omogočiti poglobljeno razumevanje in praktične veščine za učinkovito vključevanje problemskega učenja v pedagoški proces z uporabo IKT. S tem želimo prispevati k izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja, spodbujanju kritičnega mišljenja ter reševanju kompleksnih problemov med študenti. Udeleženci boste imeli priložnost pridobiti konkretna znanja ter vpogled v primere dobre prakse in orodja, ki jih boste lahko hitro uporabili tudi pri svojem delu.

Delavnice v učilnici/webinar
Izvajalke
Termin izvedbe
Prijava
1. delavnica v učilnici
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič
petek, 10. 1. 2020, med 13.00 in 15.30 uro
Pretečena
2. delavnica v učilnici
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič
torek, 10. 11. 2020, med 13.00 in 16.00 uro
Pretečena
3. webinar
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič
torek, 26. 5. 2020, med 13.00 in 16.00 uro
Pretečena
4. webinar
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič
petek, 4. 6. 2021, med 13.00 in 14.30 uro
Pretečena
5. delavnica v učilnici/webinar
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič
petek, 17. 12. 2021, med 13.00 in 14.30 uro
Pretečena
6. delavnica v učilnici/webinar
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič
petek, 28. 10. 2022, med 13.00 in 14.30 uro
Pretečena
7. delavnica v učilnici/webinar
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič
petek, 27. 10. 2023, med 13.00 in 14.30 uro
Pretečena
8. delavnica v učilnici
Sanja Jedrinović
petek, 25. 10. 2024, med 9.00 in 12.00 uro, v živo na UL PEF
Prijava

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.