FOKUSNA SPLETNA DELAVNICA
PROBLEMSKI POUK Z UPORABO IKT

Na delavnici boste spoznali sodelovalno učenje in računalniško podprto sodelovalno učenje, podprto s spletnimi učnimi okolji, kot so GoConqr, Edmodo, Nearpod, Mahara, Moodle, Google Classroom, Trello in Padlet. Spoznali boste, kako predstavljena orodja obogatijo sodelovalno učenje in omogočijo problemsko učenje.

Avtorji

Ana Žabkar Šalič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Vesna Ferk Savec

Trajanje

15. oktober - 31. oktober 2024

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (vpis v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju načinov izvedbe problemskega pouka z uporabo IKT. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavljajo 3 poglavja: 

  • Sodelovalno učenje

Pri tej temi boste spoznali nekaj osnovnih pojmov, povezanih s sodelovalnim učenjem. Spoznali boste različne definicije sodelovalnega učenja, primerjavo med tradicionalnimi in sodelovalnimi učnimi skupinami, vlogo učitelja pri sodelovalnem učenju, načine ocenjevanja sodelovalnega učenja ter težave in izzive, ki jih navajajo mnogi raziskovalci tega področja. 

Kot zaključek poglavja je potrebno obvezno uspešno opraviti kviz, katerega namen je preverjanje razumevanja predstavljene vsebine. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, v katerem vas vabimo k deljenju vaših izkušenj s sodelovalnim učenjem.

  • Računalniško podprto sodelovalno učenje

Pri tej temi boste spoznali nekaj osnovnih pojmov, povezanih z računalniško podprtim sodelovalnim učenjem. Predstavili bomo nekaj izbranih primerov računalniško podprtega sodelovalnega učenja ter dodatnih povezav s področja sodelovalnega učenja z uporabo IKT. V tabeli vam predstavljamo primerjalno analizo spletnih sodelovalnih učnih okolij, ki jih lahko podrobneje spoznate v nadaljevanju. Skozi vodiče boste tako spoznali naslednja spletna sodelovalna učna okolja: spletna učilnica Moodle, Edmodo, Učilnica Google, Nearpod, Mahara, GoConqr, Trello, Padlet.

Kot zaključek poglavja je potrebno obvezno uspešno opraviti kviz, katerega namen je preverjanje razumevanja predstavljene vsebine. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, v katerem vas vabimo k deljenju vaših izkušenj z računalniško podprtim sodelovalnim učenjem.

  • Problemsko učenje

Pri tej temi boste spoznali pristop problemsko učenje, kako ga vrednotiti in  podpreti z IKT. Predstavljamo vam različne primere načrtovanja problemskega učenja, podprtega s sodelovalnimi učnimi okolji, kot so Mahara, GoConqr, Nearpod, Padlet, Moodle, Trello, Google Classroom in Edmodo.

Kot zaključek poglavja je potrebno obvezno oddati nalogo, v sklopu katere je potrebno načrtovati problemsko učenje in zanj pripraviti ogrodje v enem izmed predstavljenih orodij. Priporočeno je sodelovanje v forumu na temo problemskega učenja.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.