Uporaba vtičnika za organizacijo dela in študija v MS Teams

Ali uporabljate MS Teams pri poučevanju? Ali želite pri tem študente vključiti v organizacijo dela in študija, pa ne veste, kako?

Pri tem vam je lahko v pomoč vtičnik, imenovan »Tasks by Planner and To Do«. Gre za vtičnik, ki ga lahko dodamo v ekipo v okolju MS Teams. Ta nam omogoča, da vsi sodelujoči, tako visokošolski učitelji in sodelavci kot tudi študenti, spremljamo opravljeno lastno delo in delo drugih. Gre za sodelovalno pripravo in dopolnjevanje planerja z dodajanjem opravil, ki jih lahko dodelimo določeni osebi, jih časovno omejimo, jim določimo prioriteto in/ali trenutno stanje izvedbe ter jih na poljuben način kategoriziramo in filtriramo za boljši vpogled.

Vtičnik lahko vključimo v pedagoški proces na različne načine. Uporabimo ga lahko za organizacijo priprave in predstavitev seminarskih nalog, izvedbo eksperimentov in drugih oblik vaj, izvedbo prakse, za organizacijo dela znotraj posamezne skupine, za spremljanje projektnega učnega dela ali reševanja aktivnosti v okviru problemskega ali raziskovalnega dela. Visokošolski učitelji in sodelavci lahko po potrebi preko planerja usmerijo študente, jim podajo povratne informacije, komentarje ali pripombe na opravljeno delo.

V nadaljevanju predstavljamo navodila korak-za-korakom kako v že ustvarjeno MS Teams ekipo dodati vtičnik »Tasks by Planner and To Do« in kako uporabljati njegove funkcionalnosti.

Vpis v okolje MS Teams in vstop v že pripravljeno ekipo
Za začetek se z digitalno identiteto vpišemo v okolje MS Teams, odpremo že ustvarjeno ekipo, v katero želimo dodati vtičnik »Tasks by Planner and To Do« in s tem omogočiti študentom vključevanje v organizacijo dela in študija.
1
Dodajanje vtičnika v orodno vrstico
Vtičnik »Tasks by Planner and To Do« bomo dodali v zgornjo orodno vrstico znotraj izbrane ekipe. Na tem mestu kliknemo na ikono plusa za dodajanje novega vtičnika. Odpre se nam dodatno okno, kjer s pomočjo iskalnika poiščemo vtičnik »Tasks by Planner and To Do« in ga odpremo. V naslednjem koraku ustvarimo nov planer in ga poljubno poimenujemo. V kolikor želimo študente obvestiti o dodajanju planerja v ekipo, označimo možnost »Post to the channel about this tab in planer«. Za shranjevanje in dodajanje vtičnika kliknemo na gumb »Save«.
2
Sodelovalno organiziranje dela in študija v planerju
Vtičnik je zdaj dodan v zgornjo orodno vrstico, preko katere bomo vedno dostopali do planerja ekipe. Planer lahko začnemo poljubno urejati. S klikom na možnost »Add new bucket« v planer dodamo stolpce, s čimer lahko delo organiziramo glede na vrsto opravil. Znotraj posameznega stolpca dodamo opravila, ki zahtevajo vnos imena opravila (ang. Enter a task name), morebitnega časovnega roka opravila (ang. Set due date) ter morebitno dodelitev (ang. Assign) določenemu študentu, visokošolskemu učitelju ali sodelavcu. Ko je opravilo že dodano (ang. Add task), lahko s klikom nanj uredimo še nekatere dodatne možnosti, kot so oznaka, trenutni status opravila, prioriteta, datum pričetka opravila, dodatne informacije ter priložimo datoteke in/ali pripravimo kontrolni seznam.
3
Spremljanje lastnega dela in dela študentov
Ko je planer pripravljen za uporabo, ga lahko sproti dopolnjujemo z novimi opravili in informacijami ter spremljamo izvedbo posameznih opravil. Pri tem si lahko pomagamo z uporabo seznama (ang. List) opravil, v katerem lahko opravila razporedimo glede na različne kriterije. Za boljši vpogled v statistiko opravil (npr. katera oseba ima največ dodeljenih opravil) lahko uporabljamo tudi različne grafikone (ang. Charts) ali pa si opravila prikažemo v koledarju (ang. Schedule) in tako lažje sledimo tudi časovnemu poteku načrtovanih aktivnosti.
4

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.