Kako z možnostjo "Apps" v Zoom videosrečanje vključiti dodatne aplikacije in s tem spodbuditi sodelovanje študentov?

V namigu predstavljamo, kako z videokonferenčnim sistemom Zoom povezati dodatne aplikacije (ang. Apps), ki nam bi omogočile obogatitev predavanj, vaj in seminarjev, ki jih izvajamo na daljavo preko Zoom videosrečanja, ter spodbujanje študentov k sodelovanju.

Predstavljamo možnost Zoom Apps, ki jo lahko uporabljamo v licenčni (prijava z UL ID) in namizni različici (na računalniku) videokonferenčnega sistema Zoom. Gre za funkcionalnost, s katero lahko povežemo izbrano zunanje orodje z videokonferenčnim sistemom Zoom in nato zunanje orodje uporabljamo kar znotraj Zoom videosrečanja. Večina zunanjih orodij, ki jih želimo uporabiti znotraj Zoom videosrečanja, zahteva predhodno registracijo v orodje.

V kolikor se odločimo za uporabo možnosti »Apps«, je potrebno predhodno študente opozoriti, da se k Zoom videosrečanju prijavijo z univerzitetno digitalno identiteto preko namizne aplikacije Zoom na računalniku, namreč možnost »Apps« ni mogoče uporabljati v brezplačni in v spletni verziji aplikacije Zoom ter na mobilnih napravah. V primeru, da študenti ne izpolnjujejo omenjenih zahtev, lahko to težavo rešimo na način, da s študenti preko Zoom klepeta delimo spletno povezavo do aktivnosti, ki jo rešujejo neodvisno od videokonferenčnega sistema Zoom.

V nadaljevanju predstavljamo korake, kako izbrano orodje povezati in uporabljati znotraj videokonferenčnega sistema Zoom.

Prijavimo se v licenčno namizno aplikacijo Zoom
Za začetek se je potrebno z univerzitetno digitalno identiteto prijaviti v namizno različico Zooma. V uporabniškem vmesniku dostopamo do zavihka “Apps” (kot prikazuje spodnja slika). Znotraj tega zavihka lahko pod možnostjo “Discover” dostopamo do nekaj ponujenih aplikacij, ki jih lahko povežemo z videokonferenčnim sistemom Zoom. V kolikor v seznamu ne najdemo želene aplikacije, kliknemo na povezavo »Discover more apps on App Marketplace« na spodnjem delu Zoom okna.
1
Za poljubno orodje preverimo ali omogoča povezovanje z aplikacijo Zoom
V naslednjem koraku se nam odpre spletna stran s seznamom aplikacij. V zgornjem delu okna se nahaja iskalno polje (kot prikazuje spodnja slika), kamor lahko vpišemo želeno orodje in preverimo, ali je povezlijvo z videokonferenčnim sistemom Zoom.
2
Izbrano orodje povežemo z aplikacijo Zoom
Ko najdemo želeno orodje, ga izberemo s klikom na ikono. V spletnem brskalniku se odpre novo okno (1), kjer lahko pričnemo s postopkom dodajanja orodja v videokonferenčni sistem Zoom. Nato nas preusmeri na stran, kjer preberemo vse pogoje in pravila ter potrdimo povezovanje orodja z aplikacijo Zoom (2). Ker lahko Zoom Apps uporabljamo le na namizni različici, moramo dovoliti odpiranje aplikacije na računalniku (3). Izbrano orodje se odpre znotraj namizne različice aplikacije Zoom.
3
Preverimo ali je orodje uspešno povezano
Ko je orodje uspešno povezano, ga lahko najdemo v uporabniškem vmesniku Zooma v zavihku »Apps«, v seznamu »My Apps«.
4
Pričnemo z Zoom videosrečanjem
Sedaj lahko zunanja orodja uporabljamo znotraj Zoom videosrečanja. Ko pričnemo videosrečanje, v orodni vrstici spodaj kliknemo na ikono »Apps« (kot prikazuje spodnja slika). V desnem delu Zoom okna se pojavi podobno okno, kot smo ga videli že pri prejšnjih korakih. Na tem mestu lahko dodamo novo zunanje orodje ali pa uporabimo eno izmed že dodanih. Za uporabo orodja kliknemo na ikono izbranega orodja in sledimo postopku prijave v orodje, če le-ta to zahteva.
5
Deljenje aktivnosti s študenti
Po prijavi v orodje dostopamo do uporabniškega vmesnika orodja, kjer lahko izberemo predpripravljeno aktivnost in jo delimo s študenti. S klikom na gumb »Share Screen« lahko študenti na svojih zaslonih vidijo deljeno aktivnost, ne morejo pa pri njej sodelovati. V kolikor želimo študente povabiti k sodelovanju v aktivnosti, kliknemo na možnost »Invite« ter izberemo določene študente ali pa vse prisotne na videosrečanju. V tem primeru se študentom na ekranu izpiše obvestilo, da so povabljeni v aktivnost, prav tako obvestilo prejmejo v klepet (ang. Chat). V primeru, da študenti med svojimi aplikacijami nimajo dodanega orodja, ki ga želimo uporabiti, prejmejo zahtevo, da orodje povežejo z videokonferenčnim sistemom Zoom (opravijo postopek povezovanja orodja z videokonferenčnim sistemom Zoom, pri tem ni nujno, da se prijavijo v orodje).
6

Na takšen način lahko preko Zoom videosrečanja študente aktivno vključimo v pedagoški proces in spodbudimo sodelovanje.

Nekaj primerov orodij, ki jih lahko povežemo z videokonferenčnim sistemom Zoom:

  • Mentimeter za ustvarjanje interaktivnih predstavitev z vključevanjem vprašanj različnih tipov,
  • Kahoot za ustvarjanje interaktivnih kvizov za sprotno preverjanje znanja,
  • Miro za sodelovalno ustvarjanje tabelske slike ter mnoga druga,
  • SurveyMonkey za ustvarjanje anket.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.