Izvedba seminarja Formativno spremljanje učnega procesa z uporabo IKT

V mesecu aprilu in maju smo petkove popoldneve preživeli s skupino 19 OŠ in SŠ učiteljev, ki so se prijavili na 24-urni program profesionalnega usposabljanja z naslovom Formativno spremljanje učnega procesa z uporabo IKT, ki smo ga izvedli v sodelovanju s Pedagoško fakulteto UL. Udeležencem smo omogočili spoznavanje različne IKT ter uporabo in preizkušanje le-te z učenci z namenom formativnega spremljanja znanja. V petek smo izvedli naše zadnje srečanje ter se podružili tudi v živo ob deljenju izkušenj in primerov dobrih praks uporabe IKT v učnem procesu.  

Temeljni cilji programa so bili:

  • spoznavanje elementov formativnega spremljanja učnega procesa ob uporabi IKT;
  • spoznavanje konkretnih orodij, ki podprejo formativno spremljanje učnega procesa;
  • spoznavanje strategij učiteljevega vrednotenja in orodij, s katerimi lahko takšno vrednotenje podpremo;
  • spoznavanje strategij samovrednotenja in orodij, s katerimi lahko podpremo samovrednotenje;
  • spoznavanje strategij medvrstniškega vrednotenja in orodij, s katerimi lahko podpremo medvrstniško vrednotenje;
  • izdelovanje in preizkušanje učnih pripomočkov za potrebe več vrst vrednotenja in za formativno spremljanje učnega procesa.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.