Svetovni dan učiteljev

 

Danes je 5. oktober, dan, ko obeležujemo svetovni dan učiteljev. In danes lahko še posebej poudarimo pomembno vlogo učiteljev v vsakdanjem življenju vsakega posameznika. Poslanstvo poklica učitelja ni samo posredovanje znanja učečim se, temveč tudi vzgoja, da učeči se postane samostojen, komunikativen, ustvarjalen in se tako razvije na psihomotoričnem, socialno-emocionalnem in spoznavnem področju.

V našem centru se zavedamo pomembnosti učiteljevega poklica, zato s svojimi aktivnostmi skušamo in si želimo podpreti visokošolske učitelje in sodelavce ter jih spodbuditi k vpeljavi inovativnih učnih pristopov, podprtih z IKT, in k deljenju lastnih znanj, idej ter izkušenj na področju poučevanja z uporabo IKT, vse z namenom aktivnega vključevanja študentov v pedagoški proces in razvoja spretnosti, ki jih bodo bodoči diplomanti potrebovali na svoji poklicni poti.

Vsem učiteljem čestitamo ob vašem prazniku in vam želimo še naprej uspešno soočanje z različnimi izzivi, s katerimi se srečujete na svoji poklicni poti!

Za ogled gradiv, ki so vam lahko kot učitelju v pomoč pri uporabi IKT v pedagoškem procesu, kliknite na povezave na sliki desno.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.