Zakaj predstavitvi sploh dodati interaktivne elemente oz. zakaj uporabljati interaktivne predstavitve pri poučevanju?

Interaktivne predstavitve lahko uporabimo v podporo bolj interaktivnemu načinu predstavljanja vsebine, kjer so študenti aktivni soudeleženci v pedagoškem procesu. Z interaktivnimi elementi v PPT predstavitvi pri študentih spodbudimo večjo zbranost in razmišljanje o predstavljeni študijski vsebini ter s tem tudi sodelovanje, diskusijo, izražanje lastnega mnenja in idej ter tudi sprotno preverjanje razumevanja predstavljene študijske vsebine. Interaktivne predstavitve nam tako omogočajo pridobivanje hitrih povratnih informacij s strani študentov, na podlagi katerih lahko prilagodimo nadaljnji pedagoški proces.

Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih imajo lahko interaktivne predstavitve v poučevanju, vam v nadaljevanju predstavljamo orodja, ki omogočajo nadgradnjo PPT predstavitev z različnimi interaktivnimi elementi. Osredotočili smo se na orodja, ki so nam dostopna z univerzitetno digitalno identiteto (UL ID) oz. v prostodostopni brezplačni različici. Pri uporabi orodij se moramo ustvarjalci aktivnosti registrirati v orodja, medtem ko za študente registracija ni potrebna.

Pri izbiri in opisu zunanjih orodij, ki jih je možno integrirati v PPT smo se osredotočili na predstavitev naslednjih lastnosti:

  • MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA INTERAKTIVNIH ELEMENTOV: posamezno orodje omogoča uporabo različnih interaktivnih elementov, zato za vsako orodje opišemo, katere interaktivne elemente vsebuje in na kakšen način jih lahko uporabimo pri predstavitvi;
  • RAZLIČNI NAČINI DODAJANJA INTERAKTIVNIH ELEMENTOV V PPT PREDSTAVITEV: pri orodjih se lahko srečamo z različnimi načini vključevanja interaktivnih elementov v PPT predstavitev, zato te načine pri posameznem orodju tudi opišemo;
  • MOŽNOSTI SODELOVANJA ŠTUDENTOV: pri interaktivnih predstavitvah je pomemben dejavnik aktivno vključevanje študentov, zato smo pri posameznih orodjih opisali na kakšen način omogočajo priključitev in sodelovanje študentov;
  • MOŽNOSTI SPREMLJANJA IN SHRANJEVANJA ODGOVOROV: pomemben dejavnik interaktivnih predstavitev je tudi pridobivanje in spremljanje povratnih informacij oz. odgovorov študentov, zato smo pri posameznih orodjih opisali kakšne načine spremljanja in shranjevanja odgovorov omogočajo.

*OPOMBA: sivo obarvane možnosti lahko uporabljamo le v plačljivi različici orodja

Vključevanje interaktivnih elementov:

V predstavitvi lahko za uvodno motivacijo uporabimo oblak besed za zbiranje asociacij na določeno vsebino ter viharjenje možganov (ang. Brainstorming) pri študentih. Vključimo lahko tudi glasovanje z uporabo vprašanj izbirnega tipa, zbiranje idej in mnenj na določeno temo z vprašanji odprtega tipa ter vprašanji, ki od študentov zahteva razvrščanje določenih elementov po pomembnosti. Tekom predstavitve v živo lahko uporabljamo tudi forum vprašanj in odgovorov (Q&A), ki nam omogoča sprotno komunikacijo s študenti.

Načini dodajanja interaktivnih elementov v PPT predstavitev:

Mentimeter nam omogoča uporabo posebnega vtičnika kot razširitev orodja MS PowerPoint. Za izvoz in dodajanje vtičnika v MS PowerPoint je potrebna prijava v Office 365 (prijava možna z UL ID). Vtičnik lahko uporabljamo na napravah z operacijskim sistemom Windows (od verzije PPT 2013 naprej) in/ali MacOS (od verzije PPT 2016 naprej) ter v spletni različici orodja MS PowerPoint. Vtičnik nam omogoča prikaz interaktivnega elementa, ustvarjenega z orodjem Mentimeter, in spremljanje rezultatov neposredno znotraj PPT predstavitve. Za to pa je potrebno predhodno pripraviti aktivnost v orodju Mentimeter in povezavo do nje kopirati v vtičnik v PPT.

Interaktivne elemente lahko v MS PowerPoint predstavitev poleg uporabe vtičnika vključimo tudi z dodajanjem QR kode in/ali številčne kode. Obe kodi dobimo v uporabniškem vmesniku orodja Mentimeter. V tem primeru je potrebno prikaz interaktivnega elementa in rezultatov reševanja odpreti ločeno od PPT predstavitve v orodju Mentimeter.

Pri uporabi opisanih možnosti nam je lahko v pomoč vodič: https://ior.ad/8bGd.

Sodelovanje študentov: Ko aktivnost v PPT predstavitev dodamo z uporabo vtičnika Mentimeter, se aktivnost aktivira s pričetkom PPT projekcije. Na drsnici so za študente zapisani potrebni podatki, s katerimi lahko dostopajo do aktivnosti – spletna povezava www.menti.com, ki jo študenti odprejo na lastnih napravah (npr. mobilni telefon, računalniška tablica, prenosni računalnik), in številčna koda aktivnosti, ki jo študenti vnesejo v predvideno polje. Druga možnost je prikaz QR kode, ki jo študenti za dostop do aktivnosti skenirajo z lastnimi napravami. V obeh primerih študenti v aktivnosti sodelujejo anonimno.

Spremljanje in shranjevanje odgovorov: Rezultate lahko spremljamo sproti med reševanjem aktivnosti kar znotraj PPT projekcije. Rezultati se v PPT predstavitvi shranijo in so dostopni dokler jih ne izničimo oz. izbrišemo v uporabniškem vmesniku orodja Mentimeter. Vtičnik Mentimeter znotraj PPT predstavitve nam onemogoča izvoz pridobljenih rezultatov, kar pa lahko storimo v uporabniškem vmesniku orodja Mentimeter, ki nam omogoča izvoz podatkov v različnih formatih (.pdf, .jpg, .xlsx).

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.