Ali ste vedeli, da lahko z orodjem Mentimeter ustvarimo interaktivno predstavitev?

Mentimeter je orodje, namenjeno anonimnemu zbiranju povratnih informacij s strani študentov preko interaktivnih predstavitev. Pedagogom omogoča ustvarjanje predstavitev z osnovnim urejanjem drsnic in dodajanjem različnih interaktivnih elementov (npr. glasovanja v različnih oblikah, kvizi, anketna vprašanja).

V namigu se bomo osredotočili na postopek ustvarjanja predstavitve z orodjem Mentimeter.

Prijavimo se v spletno orodje Mentimeter https://mentimeter.com. Po prijavi dostopamo do uporabniškega vmesnika, kjer se nam privzeto prikaže zavihek naših že ustvarjenih predstavitev (ang. My presentation). Novo predstavitev pričnemo ustvarjati s klikom na gumb New presentation.
1
2. V naslednjem koraku se prikaže okno, ki nam omogoča vnos besedila, Vanj vpišemo ime naše predstavitve in kliknemo na gumb Create presentation.
2
V nadaljevanju se nam odpre stran z urejevalnikom predstavitve. Za dodajanje nove drsnice, kliknemo na gumb Add Slide in na levi strani zaslona se nam prikaže seznam različnih elementov (kategoriziranih v skupine), ki jih lahko dodamo na drsnico, ki jo urejamo v osrednjem delu zaslona.
3
Med elementi v prvi kategoriji (Popular question types) lahko izbiramo med različnimi tipi vprašanj, ki nam omogočajo pridobivanje povratnih informacij s strani študentov in nimajo vnaprej predvidenih pravilnih oz. nepravilnih odgovorov*. Sem spadajo vprašanja, kot so vprašanja izbirnega tipa, vprašanja odprtega tipa, vprašanja tipa razvrščanje, vprašanja z lestvicami, oblak besed, forum vprašanj in odgovorov ipd.
*V brezplačni različici orodja smo omejeni na dodajanje do dveh takšnih vprašanj v posamezno predstavitev.
4
V drugi kategoriji elementov (Quiz Competition) lahko izbiramo med vprašanjem izbirnega tipa in vprašanjem odprtega tipa, ki nam omogočajo vnaprejšnje definiranje pravilnih odgovorov (reševanje poteka tako, kot smo tega tudi običajno vajeni v kvizih*). Študente z izbiro vprašanj iz druge kategorije ob reševanju postavimo v tekmovanje, kjer se beleži, koliko izmed sodelujočih je pravilno odgovorilo na vprašanja ter kdo je bil pri tem najhitrejši (rezultate lahko spremljamo na anonimni lestvici vodilnih).
*V brezplačni različici smo omejeni na dodajanje do največ 5 vprašanj v obliki kviza na posamezno predstavitev.
5
V tretji kategoriji elementov (Content slides) lahko na drsnice dodamo tudi elemente za predstavitev vsebine - naslov, besedilo, sliko, videoposnetek ipd.
6
V četrti kategoriji (Advanced questions) nam orodje omogoča dodajanje tudi naprednih anketnih vprašanj, kot so:
• 100 točk – študenti pripravljene možnosti/odgovore ovrednotijo z dodeljevanjem točk. Za vse možnosti skupaj imajo na voljo 100 točk. Med rezultati se prikaže povprečje dodeljenih točk za posamezno možnost s strani vseh sodelujočih študentov.
• 2x2 mreža – študenti vsako možnost/odgovor ovrednotijo z dveh vidikov/dimenzij, rezultati pa so prikazani v obliki uravnotežene 2x2 mreže.
• Kdo bo zmagal – študenti glasujejo za nekaj predpripavljenih možnosti/odgovorov in s tem določijo zmagovalca.
• Označi na sliki – študenti na sliki označijo svoj odgovor na vprašanje. Pedagogi lahko opcijsko vnaprej določijo območja, katerih označitev je pravilna.
• Elementi, označeni z zvezdico, so del plačljive verzije orodja in jih ni mogoče uporabiti v brezplačni različici.
7
Ko na drsnico dodamo izbran interaktivni element, se na desni strani ekrana prikaže zavihek Content, kjer lahko uredimo nastavitve izbranega elementa.
8
Druga možnost je zavihek Design, kjer lahko vizualno oblikujemo drsnice.
9
Na posamezno drsnico lahko dodamo tudi opombe, ki so nam lahko v pomoč pri predstavitvi vsebine, kot nam je to poznano že iz orodja MS PowerPoint. Opombe dodamo s klikom na gumb Presenter notes, ki se nahaja pod drsnico. Opombe se ob predstavljanju vsebine ne kažejo na drsnici.
10
V interaktivno predstavitev lahko dodamo več drsnic. Za dodajanje nove drsnice izberemo gumb New slide in nato ponovimo postopek dodajanja in urejanja interaktivnih elementov.
11
Ko imamo v predstavitvi dodanih več drsnic, lahko ob kliku na ikono s šestimi pikami pri posamezni drsnici na levi strani upravljamo z dodatnimi možnostmi, kot so podvajanje drsnice, kopiranje drsnice v drugo predstavitev znotraj orodja Mentimeter, ponastavitev drsnice, brisanje drsnice itd.
12
Plačljiva verzija orodja nam omogoča tudi uvoz obstoječih PowerPoint predstavitev.
13
V zgornjem desnem kotu lahko izberemo zavihek Examples, kjer izbiramo iz nabora vnaprej pripravljenih primerov, ki jih lahko enostavno uvozimo v predstavitev.
14
Drugi zavihek je Themes, ki nam omogoča izbor različnih vizualnih tem.
15
V zadnjem zavihku Settings izbiramo nastavitve vezane na način predstavitve, moderacije itd.
16
Če želimo deliti našo predstavitev, to lahko storimo s klikom na gumb Share.
17
V kolikor želimo pričeti s predstavitvijo kar neposredno iz spletnega orodja Mentimeter, kliknemo na gumb Present.
18

V kolikor vas zanimajo podrobnejši koraki ustvarjanja interaktivne predstavitve v orodju Mentimeter, vas vabimo k ogledu vodiča, ki korak-za-korakom predstavlja dodajanje interaktivnih elementov in urejanje nastavitev:

72 STEPS

1. Vodič prikazujejo kako z orodjem Mentimeter pripraviti interaktivno predstavitev.

Step 1 image

2. Potem, ko se z uporabniškem računom prijavimo v orodje, v levi navigaciji odpremo zavihek My presentations.

Step 2 image

3. Nato za ustvarjanje nove predstavitve kliknemo na gumb New presentation.

Step 3 image

4. V novoodprtem oknu vnesemo ime predstavitve.

Step 4 image

5. Nato kliknemo na gumb Create presentation.

Step 5 image

6. Odpre se urejevalnik za ustvarjanje predstavitve.

Step 6 image

7. Na levi strani urejevalnika so prikazane trenutno ustvarjene drsnice.

Step 7 image

8. V osrednjem delu urejevalnika se nahaja drsnica, ki jo trenutno urejamo.

Step 8 image

9. V desnem delu urejevalnika pa se nahajajo funkcionalnosti, ki omogočajo dodajanje interaktivnih elementov na drsnice, urejanje vsebine na drsnicah ipd.

Step 9 image

10. V zavihku Type najprej izberemo tip drsnice.

Step 10 image

11. Za pridobivanje povratnih informacij lahko na drsnice dodamo anketna vprašanja različnih tipov, kot so vprašanja z več izbirami, vprašanje odprtega tipa, vprašanja z lestvicami, vprašanje tipa razvrščanje ter možnost pogostih vprašanj in odgovorov.

Step 11 image

12. Med predstavitvijo lahko sproti preverimo razumevanje znanja študentov z uporabo vprašanj tipa izberi pravilen odgovor (Select Answer) in vprašanj tipa kratek odgovor (Type Answer).

Step 12 image

13. Na drsnice lahko dodamo tudi osnovne vsebine, kot so naslovi, besedilo, slike, videoposnetki ipd.

Step 13 image

14. Vključimo pa lahko tudi vprašanja za glasovanje, pri katerih se rezultati prikažejo na različne načine.

Step 14 image

15. V našem primeru bomo za začetek dodali naslov interaktivne predstavitve. V sklopu Content slides izberemo možnost Heading.

Step 15 image

16. Ko izberemo en tip drsnice (v našem primeru smo izbrali naslov - Heading) lahko pričnemo z urejanjem vsebine v zavihku Content.

Step 16 image

17. V tem primeru vnesemo v polje Heading naslov naše predstavitve.

Step 17 image

18. V polje Subheading lahko poljubno vnesemo tudi podnaslov.

Step 18 image

19. Poljubno lahko dodamo tudi sliko. Za dodajanje slike kliknemo na polje Image.

Step 19 image

20. Odpre se dodatno okno, ki nam ponuja tri možnosti. Možnost Upload nam omogoča uvoz slike iz našega računalnika.

Step 20 image

21. Možnost Image library nam omogoča uporabo zbirke slik. S pomočjo iskalnega polja lahko poiščemo primerno sliko in jo dodamo v predstavitev.

Step 21 image

22. Možnost Gifs pa nam omogoča zbirko animiranih slik. Tudi v tem primeru lahko s pomočjo iskalnega polja poiščemo primerno animacijo in dodamo v predstavitev.

Step 22 image

23. V našem primeru bomo uvozili sliko iz računalnika. S klikom na povezavo click here pobrskamo po datotekah našega računalnika in izberemo sliko, ki jo želimo dodati v predstavitev.

Step 23 image

24. Ko je slika uvožena, lahko v spodnje polje zapišemo tudi opis slike, za tiste uporabnike, ki slike ne bodo videli.

Step 24 image

25. Nato kliknemo na gumb Save image.

Step 25 image

26. Slika je sedaj dodana na izbrano drsnico.

Step 26 image

27. V razdelku Reactions lahko izberemo ikone odzivov, ki jih lahko uporabljajo udeleženci med predstavitvijo ter s tem predavatelju podaju povratno informacijo na trenutno drsnico. Ikone in število odzivov se prikaže na drsnici spodaj desno.

Step 27 image

28. V zavihku Customize lahko uredimo še nekatere dodatne nastavitve izbrane drsnice.

Step 28 image

29. V razdelku Slide settings lahko za trenutno drsnico omogočimo/onemogočimo podajanje odzivov in dgovorov s strani udeležencev (Close voting).

Step 29 image

30. Prikažemo/skrijemo lahko navodila za prijavo k spremljanju predstavitve, ki so prikazana na vrhu drsnice (Hide instructions bar).

Step 30 image

31. Prikažemo/skrijemo lahko rezultate oz. odgovore, odzive (Hide results), ki jih podajo udeleženci. S klikom na povezavo Show results on all slides, lahko nastavitev uredimo kar za vse drsnice v predstavitvi.

Step 31 image

32. V razdelku Layouts lahko izberemo eno izmed ponujenih možnosti postavitve vsebine na drsnici.

Step 32 image

33. V razdelku Image lahko dodamo novo sliko, uredimo (Edit) že dodano ali pa jo izbrišemo (Remove).

Step 33 image

34. V razdelku Advance layouts imamo nekatere osnovne možnosti urejanja vsebine na prosojnici. Za razširitev možnosti kliknemo na povezavo Expand.

Step 34 image

35. Možnost Alignment nam omogoča poravnavo in postavitev besedila na drsnici. Poljubno lahko izberemo eno izmed ponujenih možnosti.

Step 35 image

36. Možnost Layout nam omogoča prerazporeditev elementov na drsnici. Poljubno lahko izberemo eno izmed ponujenih možnosti.

Step 36 image

37. Razdelek Advanced colors je namenjen za urejanje barv besedila in drsnic. To možnost lahko uporabljamo le v plačljivi različici orodja.

Step 37 image

38. Če se premestimo v osrednji del urejevalnika, se pod izbrano drsnico nahaja povezava Presenter notes. S klikom nanjo se odpre polje, kamor poljubno zapišemo zapiske, ki so nam lahko v pomoč pri predstavitvi. Zapiske vidimo samo mi, kot predstavitelji

Step 38 image

39. Pod izbrano drsnico na desni strani se nahaja možnost urejanja velikosti besedila. Besedilo povečamo s klikom na ikono +, zmanjšamo pa s klikom na ikono -.

Step 39 image

40. Poglejmo si še možnosti v zgornji navigaciji.
Za dodajanje nove drsnice kliknemo na gumb New slide.

Step 40 image

41. V levem delu urejevalnika je dodana nova drsnica. Sedaj ponovimo postopek urejanja drsnice, ki je bil prikazan v prejšnjih korakih (nastavitve v Type, Content in Customize se lahko razlikujejo glede na izbran tip drsnice oz. vprašanja, aktivnosti).

Step 41 image

42. Ko se z miško postavimo na izbrano drsnico v levem delu urejevalnika, se prikaže ikona šestih pikic. S klikom na ikono se odprejo nekatere možnosti za upravljanje z drsnico.

Step 42 image

43. Drsnico lahko podvojimo (Duplicate), kopiramo v drugi predstavitev (Copy), jo zakrijemo, v kolikor je ne želimo prikazati poslušalcem (Skip slide), ji izničimo rezultate, prejete s strani poslušalcev (Reset results) ali jo izbrižemo (Delete).

Step 43 image

44. V plačljivi različici orodja lahko s klikom na gumb Import uvozimo že pripravljeno PPT predstavitev, ki jo obogatimo z interaktivnimi elementi (npr. vprašanja različnih tipov, kvizi, ankete, glasovanja).

Step 44 image

45. V zavihku Examples lahko dostopamo različnih že pripravljenih predlog drsnic, ki jih lahko poljubno uporabimo v naši predstavitvi. Pri izbiri so nam lahko v pomoč kategorije na desni strani.

Step 45 image

46. V zavihku Themes lahko poljubno izberemo teme drsnic za bolj vizualno privlačno predstavitev.

Step 46 image

47. V zavihku Settings lahko dostopamo do nekaterih nastavitev, ki so vezane na celotno predstavitev.

Step 47 image

48. Določimo lahko, kdo bo opravljal z navigacijo in tempom predstavitve - predstavitelj (Presenter pace) ali poslušalec sam (Audience pace).

Step 48 image

49. V plačljivi različici orodja lahko omogočimo, da posamezni poslušalec odda več odgvorov oz. odzivov iz iste naprave (npr. telefon, tablica, računalnik).

Step 49 image

50. V razdelku Interactions lahko za vse drsnice hkrati prikažemo/skrijemo rezultate (Hide results on all slides), prejete s strani poslušalcev in ročno omogočimo/onemogočimo časovno odštevanje reševanje kvizov (Manually start countdown in Quiz slides).

Step 50 image

51. V razdelku Questions from audience lahko določimo, kdaj lahko poslušalci postavljajo vprašanja predstavitelju - na vseh drsnicah (On all slides) ali samo na tistih, kjer smo vključili možnost pogostih vprašanj in odgovorov (Only on Q&A slides).

Step 51 image

52. Odločimo se lahko ali vprašanja, postavljena s strani poslušalcev, vidijo tudi ostali poslušalci (Allow audience to see each other's questions).

Step 52 image

53. V plačljivi različici lahko omogočimo tudi moderiranje (Turn in moderation), kar pomeni, da ima predstavitelj možnost potrditve vprašanj, postavljena s strani poslušalcev, preden so prikazana v predstavitvi.

Step 53 image

54. Med predstavitvijo lahko poslušalcem omogočimo, da podajo komentar (Allow audience to give comments) ali povratno informacijo kadarkoli med predstavitvijo. Komentar se za par sekund prikaže na deljeni drsnici.

Step 54 image

55. V razdelku Language lahko izberemo jezik, v katerem bodo zapisani nekateri ukazi (npr. posreduj odgovor) pri spremljanju predstavitve s strani poslušalca. Izberemo lahko tudi slovenščino.

Step 55 image

56. Nastavitev Profanity filter omogoča, da se zakrijejo neprimerne besede, zapisane s strani poslušalcev med predstavitvijo. Na tem mestu lahko določimo zakrivanje neprimernih besed v različnih jezikih.

Step 56 image

57. Ko imamo predstavitev pripravljeno, jo lahko delimo s klikom na gumb Share.

Step 57 image

58. Odpre se dodatno okno z več možnosti deljenja predstavitve. V zavihku Participation dostopamo do spletne povezave in QR kode, ki jo lahko delimo s poslušalci. Poslušalci se lahko na takšen način aktivno priključijo k predstavitvi v živo.

Step 58 image

59. Najprej omogočimo, da se lahko k predstavitvi, ki jo predstavljamo v živo, priključijo vsi poslušalci, s katerimi delimo povezavo in QR kodo do predstavitve.

Step 59 image

60. S klikom na povezavo kopiramo povezavo (Copy link), ki jo lahko delimo naprej s poslušalci.

Step 60 image

61. Izvozimo lahko QR kodo (Download QR), preko katere lahko poslušalci dostopajo do predstavitve.

Step 61 image

62. V zavihku Presentation sharing lahko dostopdamo do povezave, ki nas popelje do predstavitve s prikazom pridobljenih rezultatov. V tem primeru pri predstavitvi poslušalci ne morajo sodelovati pri podajanju odgovorov, odzivov ipd.

Step 62 image

63. S klikom na povezavo, kopiramo povezavo do predstavitve z rezultati. Povezava nam pride prav, ko želimo s poslušalci deliti predstavitev za kasnejši pregled, neodvisno od časa in kraja.

Step 63 image

64. S klikom na gumb Embed live results kopiramo kodo, s katero lahko predstavitev z rezultati vdelamo na poljubno spletno stran, ki omogoča urejanje HTML kode (npr. Moodle, WordPress).

Step 64 image

65. S klikom na povezavo download center nam orodje v brezplačni različici omogoča izvoz predstavitve v PDF formatu.

Step 65 image

66. V zavihku Invite collaborators nam orodje v plačljivi različici omogoča soustvarjanje predstavitve z drugimi uporabniki orodja Mentimeter.

Step 66 image

67. Ko želimo predstavitev uporabiti in prikazati v tem trenutku, kliknemo na gumb Present. A pred tem si oglejmo še dodatne možnosti prikazovanja predstavitve. Kliknemo na puščico ob gumbu Present.

Step 67 image

68. Na tem mestu lahko najdemo možnost Mentimote, ki nam omogoča prikaz predstavitve v načinu predstavitelja - prikaz zaporedje drsnic, zapiskov, vprašanja udeležencev ipd.

Več o Mentimote si lahko ogledate v vodiču: https://ior.ad/8bG9

Step 68 image

69. Možnost Preview presentation pa nam omogoča, da pred uporabo predstavitev predogledamo.

Step 69 image

70. V tem primeru vidimo, kako posamezno drsnico vidi predstavitelj in kako poslušalci.

Step 70 image

71. Ko je predstavitev pripravljena za uporabo in prikaz v tem trenutku, kliknemo na gumb Present.

Step 71 image

72. Predstavitev lahko tako projeciramo na tablo, z uporabo videokonferenčnih sistemov (npr. Zoom, MS Teams, BBB, Webex) ali drugih rešitev.

S tem smo tudi zaključili z ustvarjanjem predstavitev v orodju Mentimeter.

Step 72 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/1950579/Mentimeter---Ustvarjanje-interaktivne-predstavitveNext step

V kolikor vam zgornjega vodiča ne prikaže, si ga lahko ogledate na povezavi: https://ior.ad/8bqX

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.