Ali ste vedeli, da lahko s pomočjo orodja Formative izdelujemo preverjanje znanja?

Formative je spletno orodje, namenjeno sprotnemu preverjanju znanja študentov. Z orodjem lahko pripravimo preverjanja znanja, v katera lahko vključimo različne vsebine za ogled in branje (besedilo, avdio in video vsebine, slikovna gradiva, vdelane vsebine, belo tablo, .pdf in .doc dokumente) ter aktivnosti, ki jih rešujejo študenti (vprašanja različnih tipov, oddaja naloge v obliki zvočnega in/ali video posnetka, oddaja datotek v različnih formatih, ustvarjanje vsebine na beli tabli ipd.).
V nadaljevanju si bomo ogledali kako izdelati preverjanje znanja z orodjem Formative.

Obiščemo spletno stran Formative (https://app.formative.com/)https://app.formative.com/) Prijavimo se lahko s svojim Google ali Microsoft uporabniškim računom. Če želimo ustvariti novo preverjanje znanja, kliknemo na zavihek Formatives (leva navigacija) ter kliknemo na gumb Add +. Pokaže se nam seznam vsebin, ki jih lahko ustvarimo. V kolikor želimo ustvariti novo preverjanje znanja, iz spustnega seznama izberemo možnost New Formative.
1
Odpre se nam nov obrazec, znotraj katerega bomo ustvarjali vprašanja. Za začetek v polje vnesemo ime našega preverjanja znanja.
2
Za dodajanje novega vprašanja v obrazcu izberemo gumb +.
3
Prikaže se nam nabor različnih vsebin in aktivnosti, med katerimi lahko izbiramo. Poleg vprašanj različnih tipov so nam na voljo tudi »statične« vsebine, ki so namenjene predstavitvi vsebine in omogočajo dodajanje slike, vdelane kode, videa ipd.
4
V nadaljevanju kratko predstavljamo možnost dodajanja izbirnega tipa vprašanja. Najprej vnesemo besedilo vprašanja, nato pa vse možne odgovore. Število možnih odgovorov povečamo s klikom na gumb Add an answer choice. Posameznemu vprašanju, ki ga dodamo v preverjanje znanja, lahko določimo najvišje število točk, ki jih lahko dosežejo študenti pri vprašanju. Na dnu obrazca se nam prikaže še nekaj dodatnih nastavitev. Možnost Randomize Order premeša vrstni red podanih odgovorov, kar omogoča, da vsak študent prejme drugačno razporeditev možnih odgovorov in s tem preprečimo prepisovanje rešitev med študenti. Z izbiro opcije Show Your Work mora študent oddati tudi ustvarjen list, kamor zapisuje vmesne npr. izračune, ter tako nakaže postopek reševanja naloge. V kolikor pa omogočimo možnost Required, vprašanje označimo kot obvezno, kar pomeni, da mora študent nanj obvezno odgovoriti, če želi uspešno zaključiti s preverjanjem znanja.
5
Na podoben način kot v zgornjem primeru ustvarimo nekaj različnih vsebin ali aktivnosti.
6
Če smo se pri ustvarjanju vprašanja zmotili ali ga ne potrebujemo več, ga lahko s klikom na ikono za več nastavitev (tri pikice) ter izbiro možnosti Delete enostavno izbrišemo.
7
Če želimo naše preverjanje znanja predogledati, to lahko storimo z klikom na gumb Preview v zgornji orodni vrstici.
8
Ko smo z ustvarjenim preverjanjem znanja zadovoljni, izberemo le še način prikaza za študente in preverjanje je končano. Izbiramo lahko med dvema možnostma. Teacher-Paced način omogoči učitelju, da upravlja s prikazom vprašanj ter s tem prepreči študentom prosto prehajanje med vprašanji. Student-Paced način omogoča prosto premikanje študentov po vseh vprašanjih neodvisno od časa in prostora.
9

V kolikor vas zanimajo podrobnejši koraki ustvarjanja preverjanja znanja v orodju Formative, vas vabimo k ogledu vodiča, ki korak-za-korakom predstavlja izdelavo preverjanja znanja in vključevanje različnih tipov vsebin:

128 STEPS

1. V vodiču si bomo ogledali, kako ustvariti novo aktivnost z orodjem Formative.
Z ustvarjanjem aktivnosti lahko začnemo na dva načina. Prva možnost se nahaja v zavihku Home v levi navigaciji, kjer kliknemo na gumb + New Formative.

Step 1 image

2. Druga možnost ustvarjanja aktivnosti se nahaja v zavihku Formatives v levi navigaciji.

Step 2 image

3. Znotraj zavihka Formatives kliknemo na gumb Add + desno zograj.

Step 3 image

4. Nato iz spustnega seznama izberemo možnost +New Formative.

Step 4 image

5. V naslednjem koraku se odpre urejevalnik aktivnosti. V prvo polje vnesemo ime aktivnosti.

Step 5 image

6. S klikom na povezavo Add instructions lahko dodamo navodila za reševanje aktivnosti, ki jih želimo podati študentom.

Step 6 image

7. Nato nadaljujemo z dodajanjem različnih elementov. Za prikaz vseh elementov, ki so nam na razpolago, kliknemo na moder gumb +.

Step 7 image

8. Odpre se nabor vsebin, ki jih lahko dodamo v aktivnost. Dodamo lahko multimedijske vsebine (npr. slika, video), vprašanja različnih tipov in druge dejavnosti (npr. bela tabla, risanje).

Opomba: v brezplačni različici orodja je nabor vsebin omejen.

Step 8 image

9. Na vrhu se vedno prikažejo elementi, ki smo jih uporabili pred kratkim.

Step 9 image

10. V aktivnost lahko dodamo elemente, ki nam omogočajo predstavitev vsebine.

Step 10 image

11. Posnamemo lahko audio oz. zvočni posnetek. V tem primeru moramo dovoliti snemanje zvoka na računalniku.

Step 11 image

12. V tem primeru se odpre dodatno okno, kjer lahko s klikom na gumb Record Audio pričnemo s snemanjem zvoka. Posnamemo lahko dodatno razlago, preberemo kakšen odstavek ipd.

Step 12 image

13. Ko želimo ustaviti snemanje, kliknemo na gumb Stop Recording ...

Step 13 image

14. V naslednjem koraku se generira zvočni posnetek, ki ga lahko poslušamo in posnamemo zvok ponovno, če s trenutnim izdelkom nismo zadovoljni. Za dodajanje zvočnega posnetka v aktivnost kliknemo na gumb Add Audio.

Step 14 image

15. Zvočni posnetek je tako dodan v aktivnost.

Step 15 image

16. K zvočnemu posnetku lahko dodamo še kakšen dodatni element (npr. dodatno razlago v pisni obliki, vprašanja različnih tipov za preverjanje vsebine v posnetku). Za izbiro dodatnega elementa kliknemo na gumb + Add New Item.

Step 16 image

17. Odpre se nabor elementov, ki jih lahko dodamo ob zvočnemu posnetku. Posamezni element bomo spoznali v naslednjih korakih vodiča.

Step 17 image

18. Ko dodamo prvi element v aktivnost, lahko dodamo še druge elemente s klikom na gumb + Add New Item, ki se nahaja na dnu strani.

Step 18 image

19. Možnost Embed nam mogoča vdelavo spletnih vsebin s HTML kodo.

Step 19 image

20. V tem primeru je element že dodan v aktivnost, kjer je potrebno v polje vnesti HTML kodo spletne vsebine ali spletno povezavo dokumenta iz Google Drive.

Step 20 image

21. Ko dodamo kodo ali spletno povezavo, se vdelana vsebina prikaže v levem delu urejevalnika elementa.

Step 21 image

22. Na desni strani lahko dodamo dodatni element, ki se povezuje z vdelano vsebino na levi strani. Za dodajanje elementa kliknemo na gumb + Add New Item.

Step 22 image

23. Nato nadaljujemo z dodajanjem novih elementov. Kliknemo na moder gumb + na dnu strani.

Step 23 image

24. V naslednjem koraku bomo dodali sliko (ang. Image).

Step 24 image

25. V tem primeru se odpre dodatno okno z več možnosti uvoza slike v aktivnost.

Step 25 image

26. Sliko lahko poiščemo v brskalniku Google (ang. Search Google Images or add an Image URL).

Step 26 image

27. Sliko lahko iz računalnika povlečemo v za to namenjeno polje.

Step 27 image

28. Sliko lahko uvozimo tudi iz računalnika (Upload Picture, Upload Document), oblačne storitve Google Drive (Pick from Google Drive) ali pa jo ustvarimo kar neposredno znotraj orodja Formative (Take a Photo).

Step 28 image

29. Ko izberemo primerno sliko, kliknemo na gumb Add Image.

Step 29 image

30. Slika je tako dodana v aktivnost. Sliko lahko obogatimo z interaktivnimi elementi. To naredimo tako, da kliknemo na del slike, na katerega bi želeli dodati element.

Step 30 image

31. V tem primeru se nam zopet odpre nabor elementov. Izberemo element, ki ga želimo dodati na izbran del slike. Tako lahko dodamo dodatno razlago slike, dodamo vprašanja za sprotno preverjanje razumevanja vsebine ipd.

Step 31 image

32. Ko izberemo element, se na izbranem delu slike na levi strani prikaže oznaka dodanega elementa (št. 1), na desni strani pa urejevalnik za element.

Step 32 image

33. Za dodajanje novega elementa kliknemo na modri gumb + na dnu strani.

Step 33 image

34. V aktivnosti lahko vsebino predstavimo tudi v obliki drsnic (ang. Slides).

Step 34 image

35. V primeru dodajanja drsnic se odpre dodatno okno, kjer s klikom na gumb Pick from Google Drive izberemo že ustvarjeno predstavitev iz Google Drive. Ko jo izberemo, kliknemo na gumb Add Document.

Step 35 image

36. Vsebino lahko predstavimo tudi v obliki navadnega besedila (ang. Text).

Step 36 image

37. V tem primeru je urejevalnik besedila že dodan znotraj aktivnosti.

Step 37 image

38. Z uporabo orodne vrstice lahko poljubno uredimo besedilo.

Step 38 image

39. Tudi ob besedilu lahko dodamo kakšen interaktivni element s klikom na gumb desno + Add New Item.

Step 39 image

40. Poglejmo si dodajanje naslednjega elementa.

Step 40 image

41. Vsebino lahko predstavimo tudi v obliki videoposnetka (ang. Video).

Step 41 image

42. Odpre se dodatno okno, ki nam omogoča več načinov dodajanja videoposnetkov v aktivnost. S pomočjo polja zgoraj lahko poiščemo poljubni videoposnetek iz portalov kot so YouTube, Vimeo, Google Video.

Step 42 image

43. Videposnetek lahko tudi posnamemo neposredno znotraj orodja Formative (Recod Video), ga uvozimo iz računalnika ali oblačnih storitev (Upload Video) ali pa posnamemo zaslon ekrana (Record Screen).

Step 43 image

44. Vsebino lahko predstavimo tudi na beli tabli (ang. Whiteboard).

Step 44 image

45. V tem primeru se nam samodejno doda bela tabla v aktivnost. Za urejanje bele table kliknemo na gumb Edit whiteboard.

Step 45 image

46. Z uporabo leve orodne vrstice poljubno uredimo belo tablo oz. na njej predstavimo vsebino, ki jo želimo deliti s študenti. Dodamo lahko različne elemente, kot so besedilo, slike, datoteke, matematične izraze ipd.

Step 46 image

47. Ko uredimo vsebino na tabli, shranimo spremembe s klikom na modri gumb desno zgoraj.

Step 47 image

48. Vsebino, ki smo jo dodali na belo tablo, si bodo lahko ogledali študenti.

Step 48 image

49. Nadaljujemo z dodajanjem preostalih elementov. Kliknemo na modri gumb +.

Step 49 image

50. V naslednjem sklopu Question types se nahajajo elementi, ki od študenta zahtevajo interakcijo. Gre za različne dejavnosti, pri katerih morajo študenti reševati različne interaktivne naloge.

Step 50 image

51. Kot prva dejavnost je oddaja naloge v obliki zvočnega posnetka (ang. Audio Response).

Step 51 image

52. Ko izberemo nalogo z zvočnim posnetkom, se v aktivnosti prikaže urejevalnik, kjer najprej v polje vnesemo navodila za pripravo in oddajo naloge z zvočnim posnetkom.

Step 52 image

53. V desnem zgornjem delu urejevalnika imamo možnost določiti število točk, ki jih lahko študenti dosežejo z uspešno opravljeno nalogo. Na tem mestu lahko uredimo maksimalno število možnih točk tudi pri ostalih dejavnosti, ki jih dodamo.

Step 53 image

54. S klikom na tri pikice v desnem zgornjem delu urejevalnika elementa lahko dostopamo do dodatnih možnosti.

Step 54 image

55. Posamezni dodani element lahko podvojimo oz. kopiramo (ang. Copy) ali premestimo na poljubno mesto znotraj aktivnosti (ang. Move) v kolikor dodamo več elementov. Posamezni element lahko tudi izbrišemo (ang. Delete).

Step 55 image

56. Pod posameznim dodanim elementom, ki od študenta zahteva interakcijo, se nahajajo še nekatere dodatne možnosti. Možnost Show Your Work omogočimo, v kolikor želimo, da študenti še dodatno pripravijo kakšno vsebino v obliki bele table.

Step 56 image

57. Ko omogočimo to možnost, lahko uredimo predlogo bele table. V tem primeru kliknemo na gumb Edit background.

Step 57 image

58. Odpre se bela tabla, v kateri lahko s pomočjo leve orodne vrstice poljubno uredimo predlogo, ki jo morajo izpolniti oz. dopolniti študenti. Npr. v ozadje postavimo zemljevid, kjer morajo študenti označiti določena mesta, države, reke, ...

Step 58 image

59. Druga dodatna možnost je uporaba ocenjevalne rubrike, po kateri kasneje pedagog ovrednoti oddano nalogo. Vpogled v rubriko ima tudi študent, tako da lahko že vnaprej ve po katerih kriterijih bo vrednotena njegova naloga.

Step 59 image

60. Ko izberemo možnost uporabe rubrike, lahko pripravimo lastno rubriko s klikom na gumb Create rubric.

Step 60 image

61. V naslednjem koraku se odpre urejevalnik rubrike. Najprej na začetku vnesemo ime rubrike.

Step 61 image

62. Opcijsko lahko dodamo tudi opis rubrike ali načina, kako bo rubrike uporabljena pri vrednotenju oddane naloge.

Step 62 image

63. V naslednjem koraku pa poljubno dodajamo kriterije, po katerih bomo vrednotili nalogo. Najprej vnesemo ime kriterija (ang. Criterion Title).

Step 63 image

64. Nato dodamo še opis kriterija (ang. Description).

Step 64 image

65. Vsak kriterij lahko vrednotimo na različnih ravneh. Za dodajanje ravni, kliknemo na modri gumb + add na desni strani.

Step 65 image

66. Pri posamezni ravni najprej vnesemo ime ravni (ang. Level Title).

Step 66 image

67. Nato pa dodamo še podroben opis ravni (ang. Level Description), ki tako pedagogu kot tudi študentu pove, kdaj doseže posamezni kriterij na posamezni ravni.

Step 67 image

68. Posamezno raven lahko tudi točkujemo. V kolikor dodamo več ravni, točke ravni samodejno naraščajo s številom ravni.

Step 68 image

69. V primeru, da želimo dodati več kriterijev, ki jih bomo upoštevali pri vrednotenju naloge, kliknemo na gumb + add spodaj in ponovimo postopek urejanja kriterija.

Step 69 image

70. Ko uredimo rubriko, jo shranimo s klikom na moder gumb done desno zgoraj.

Step 70 image

71. Naslednja možnost Required omogoča, da dejavnost označimo kot obvezno, kar pomeni, da študent ne bo mogel uspešno oddati celotne aktivnost, dokler obvezne naloge ne opravi.

Step 71 image

72. Možnost Add a hint nam omogoča dodajanje namiga študentom. Možnost nam pride prav, ko želimo študente usmeriti ali jim ponuditi neko splošno pomoč pri reševanju naloge.

Step 72 image

73. Posamezni nalogi, ki od študenta zahteva interakcijo, lahko dodelimo oznake (ang. Select standards set).

Step 73 image

74. Oglejmo si dodajanje še preostalih nalog, ki od študenta zahtevajo interakcijo oz. aktivno vključevanje.

Step 74 image

75. V aktivnost lahko dodamo nalogo Categorize, ki od študenta zahteva, da kategorizira določene elemente.

Step 75 image

76. V tem primeru je urejevalnik razdeljen na dva dela. V levem delu v posamezno polje vnesemo element (npr. pojem), ki ga mora smiselno povezati z elementi, ki jih bomo dodali v desnem stolpcu.

Step 76 image

77. Če želimo dodati še dodatni element, kliknemo na povezavo Add draggable item.

Step 77 image

78. V tem primeru je dodano še eno polje, v katerega vnesemo novi element.

Step 78 image

79. V desnem stolpcu pa v posamezni del dodamo elemente (npr definicije), ki so povezljivi z elementi iz levega stolpca.

Step 79 image

80. Za dodajanje novega elementa kliknemo na povezavo Add new category.

Step 80 image

81. Ko imamo urejene elemente v levem in desnem stolpcu, jih je potrebno medseboj povezati. To naredimo tako, da primemo element iz levega stolpca in ga povlečemo na pravilni element iz desnega stolpca. Tako bo sistem lahko preverjal pravilnost reševanja

Step 81 image

81b. Drop

Step 81b image

82. Pri tej določeni nalogi lahko omogočimo nekatere dodatne možnosti. Možnost Allow Partial Credit omogoča upoštevanje delno pravilnih rešitev.

Step 82 image

83. Če označimo prvo možnost, študenti ne bodo prejeli minus točk za napačen odgovor.

Step 83 image

84. V kolikor pa označimo drugo možnost, bodo študenti za napačen odgovor prejeli minus točke.

Step 84 image

85. Možnost Randomize Order omogoča, da se elementi med seboj pomešajo, kar pomeni, da ni nujno, da študenti prejmejo enako zaporedje elementov. S tem lahko preprečimo prepisovanje rešitev.

Step 85 image

86. Nadaljujemo z dodajanjem preostalih elementov z interakcijo. Možnost File Response omogoča oddajo datotek s strani študentov.

Step 86 image

87. V tem primeru v polje vnesemo zgolj navodila za pripravo in oddajo naloge oz. datoteke (npr. seminarske naloge, poročila).

Step 87 image

88. V aktivnost lahko dodamo element Fill In The Blank, kjer morajo študenti dopolniti besedilo z manjkajočimi besedami.

Step 88 image

89. V tem primeru v polje vnesemo besedilo.

Step 89 image

90. Ko želimo v besedilo dodati prazen prostor, se postavimo na izbrano mesto v besedilu in kliknemo na gumb Add text blank. Na izbrano mesto je dodan prazen kvadratek, v katerega bodo mogli študenti vnesti pravilno besedo.

Step 90 image

91. Rešitve oz. pravilne besede, ki jih morajo študenti vnesti v prazen prostor, dodamo v za to namenjena polja.

Step 91 image

92. V primeru, da je več pravilnih odgovorov, jih dodamo s klikom na gumb Add a correct answer.

Step 92 image

93. V primeru, da med dodatnimi možnostmi omogočimo Allow partial match, pomeni, da bo študentov odgovor pravilen v primeru, če bo vseboval besedo, ki smo jo v prejšnjih korakih vnesli kot pravilen odgovor.

Step 93 image

94. V kolikor omogočimo možnost Case sensitive, bo sistem pri odgovorih študentov preverjal veliko začetnico.

Step 94 image

95. V aktivnost lahko dodamo tudi vprašanje odprtega tipa Free Response.

Step 95 image

96. Tudi v tem primeru je potrebno najprej v polje vnesti vprašanje.

Step 96 image

97. Nato dodamo pravilne odgovore.

Step 97 image

98.

Step 98 image

99. V kolikor je pravilnih odgovorov več oz. je lahko njihov zapis različen, to upoštevamo pri vnosu pravilnih odgovorov. Za dodajanje več pravilnih odgovorov kliknemo na povezavo Add a correct answer.

Step 99 image

100. V aktivnost lahko dodamo tudi grafe - Graphing oz. naloge, pri katerih morajo študenti narisati, dopolniti graf.

Step 100 image

101. Kot pri preostalih dodanih elementih, tudi tukaj v polje najprej vnesemo vprašanje oz. navodila naloge, ki je povezana z uporabo grafa.

Step 101 image

102. Graf lahko nekoliko uredimo z urejanjem nastavitev. Do nastavitev grafa dostopamo s klikom na gumb Settings.

Step 102 image

103. V desnem delu zaslona se prikaže zavihek z nastavitvami grafa. Določimo lahko razpon grafa, tip grafa ipd.

Step 103 image

104. Nadaljujemo z dodajanjem elementa Hot Spot. Ta nam omogoča, da študent po navodilih označuje elemente na sliki. Sistem pri tem preverja ali je študent označil pravilen element.

Step 104 image

105. V tem primeru je potrebno uvoziti sliko, na katero bomo dodali interaktivne točke.

Step 105 image

106. Ko uvozimo sliko, kliknemo na gumb Add Image.

Step 106 image

107. V polje vnesemo navodilo naloge.

Step 107 image

108. Nato določimo pravilno območje na sliki, ki ga mora označiti tudi študent po navodilih. Kliknemo na eno izmed možnosti v orodni vrstici. Liki prikazujejo obliko območja - kvadratno območje, območje v obliki kroga, točka.

Step 108 image

109. Ko izberemo način izbiranja območja, z vlečenjem povečujemo označeno območje.

Step 109 image

110. Ko smo označili pravilno območje, ga potrdimo s klikom na gumb s kljukico v zgornji orodni vrrstici.

Step 110 image

111. Označeno območje je potrjeno. V kolikor bo v večini enako območje označil tudi študent, bo njegova naloga uspešno opravljena. Na takšen način lahko preverjamo razumevanje vsebine pri študentih.

Step 111 image

112. Aktivnosti lahko dodamo tudi element Inline Choice, ki je podoben elementu Fill in The Blank, le da v tem primeru študentom že ponudimo možne odgovore, ki jih dodajo v besedilo z izbero iz spustnega seznama.

Step 112 image

113. Možnost Match Table Grid omogoča dodajanje oz. ustvarjanje merske lestvice, v kateri študenti vsako trditev ovrednoti po različnih ravneh.

Step 113 image

114. Možnost Matching omogoča pripravo naloge, kjer študenti iščejo oz. povezujejo pare.

Step 114 image

115. Dodamo lahko tudi vprašanja z več odgovori, med kateri študent izbere enega pravilnega - Multiple Choice.

Step 115 image

116. Dodamo lahko tudi vprašanja tipa več možnih izbir, pri čemer je več pravilnih odgovorov - Multiple Selection.

Step 116 image

117. Dodamo lahko tudi matematična vprašanja, kjer imamo možnost uporabe osnovnih računskih izrazov - Numeric.

Step 117 image

118. Možnost Resequence omogoča, da študenti razporedijo elemente, ki jih določi pedagog, razporedijo v pravilni vrstni red.

Step 118 image

119. Dodamo lahko tudi vprašnja s kratkim odgovorom - Short Answer. Študenti sami vnesejo kratek odgovor, ki jih sistem preveri na podlagi podanih pravilnih odgovorov s strani pedagoga.

Step 119 image

120. Možnost Show Your Work lahko vključimo, ko želimo, da študenti opravi nalogo po navodilu na beli tabli.

Step 120 image

121. Dodamo lahko vprašanja drži/ne drži, kjer študent določi ali trditev, ki jo zapiše pedagog, drži ali ne - True Or False.

Step 121 image

122. Možnost Video Response je podobna možnosti Audio Response, le da v tem primeru študenti pripravijo in oddajo videoposnetek.

Step 122 image

123. V aktivnost lahko dodamo dodatna gradiva. Ta možnost nam pride prav, ko želimo s študenti deliti dodatne vsebine, ali jim ponudimo podporno gradivo, ki jim je v pomoč pri reševanju nalog, ali jim posredujemo predlogo, ki jo morajo izpolniti.

Step 123 image

124. Možnost Search existing items nam omogoča, da vključimo že kakšno obstoječo aktivnost, ki jo je pripravil uporabnik orodja Formative.

Step 124 image

125. Aktivnost lahko razdelimo na več sekcij oz. strani (Add a Section), ki vsebujejo več vsebin ali nalog. Med sekcijami študenti prehajajo poljubno.

Step 125 image

126. Ko pripravimo celotno aktivnost in uredimo posamezne elemetne in naloge, lahko aktivnost predogledamo s klikom na gumb Preview na vrhu strani. V tem primeru se nam aktivnost priže v vlogi študenta na desni strani.

Step 126 image

127. Ko smo zadovoljni z aktivnostjo, jo lahko dodelimo študentom. Kliknemo na gumb Assign na vrhu strani.

Step 127 image

128. Ostale funkcionalnosti orodja si bomo ogledali v drugih vodičih.

Step 128 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2174112/Formative---ustvarjanje-aktivnostiNext step

V kolikor vam zgornjega vodiča ne prikaže, si ga lahko ogledate na povezavi: https://ior.ad/97Ak

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.