Projektno e-učenje podprto z uporabo spletne učilnice

V okviru projekta NOO ULTRA Izobraževalni ekosistem za pridobivanje digitalnih kompetenc pedagogov in študentov nudimo podporo pri pripravi in izvedbi projektnega učnega dela ter oblikovanju sodelovalnega dela in učenja, z uporabo različne IKT, saj tako spodbujamo strokovni razvoj ter usvajanje znanj na področju digitalnih znanj, kompetenc in veščin pedagogov ter študentov z uporabo različne IKT.

Pri projektnem učnem delu pedagog spodbuja, usmerja in nudi pomoč študentom pri posameznih fazah projekta, študenti pa opazujejo pojav, zbirajo potrebne podatke, raziskujejo in rešujejo probleme, v okviru projektne vsebine pa izvedejo praktično dejavnost in z lastno aktivnostjo pridejo do neposrednih spoznanj in znanj. Spodbujanje sodelovalnega dela pri tem omogoča, da študenti tekom pedagoškega procesa preko sodelovalnega učenja vzpostavijo skupno razumevanje in razvijejo kritično in reflektivno mišljenje.

V spletni učilnici Moodle  lahko za vsako ustvarjeno aktivnost ali gradivo določimo časovne okvire reševanja in vidnosti gradiv in na enostaven način dodamo razprave in druge oblike aktivnosti, ki nam omogočajo komunikacijo (forum, klepet, vstavljanje Zoom povezave, wiki). V spletnih učilnicah je podprta učna analitika, kar pomeni, da lahko pedagog za vsakega študenta ali skupino študentov pogleda, koliko so se vključevali v ustvarjene aktivnosti. S tem mu je omogočeno vrednotenje in analiza dela študentov. Vrednotenje je omogočeno tudi pri vsaki posamezni aktivnosti v učilnici. Pri aktivnostih, ki omogočajo komunikacijo, lahko pedagog poda povratno informacijo na delo študentov, vedno pa lahko s študenti komunicira s pomočjo zasebnih sporočil v okolju.

Z vidika študentov je v spletni učilnici omogočeno soustvarjanje vsebin ob uporabi npr. aktivnosti wiki. Študenti lahko s komuniciranjem v različnih aktivnostih (forumi, klepeti, komentarji ipd.) podajo svoje mnenje. Refleksija lastnega dela je lahko implementirana pri aktivnostih, ki omogočajo vrednotenje. Študenti lahko na različne načine delijo svoja gradiva. Prav tako jim okolje omogoča specifično aktivnost, ki je namenjena medvrstniškemu ocenjevanju.

Izvajalci pri projektnem učnem delu, podprtem z uporabo spletne učilnice, razvijajo lastne digitalne kompetence ter hkrati spodbujajo razvoj digitalnih kompetenc pri študentih.

V kolikor bi vas zanimalo več glede uporabe spletne učilnice Moodle, se z veseljem srečamo tudi z vami in organiziramo izobraževanje tako za pedagoge kot tudi študente.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.