Uporaba vprašanja tipa »razvrščanje« v Mentimetru

V današnjem gradivu predstavljamo še en tip vprašanja v orodju Mentimeter, ki nam je lahko v pomoč pri spodbujanju interakcije in izmenjave mnenj med študenti ter preverjanju razumevanja predstavljene vsebine in ocenjevanju pomembnosti. Gre za vprašanje tipa razvrščanje, ki nam omogoča, da študentom predstavimo seznam elementov, ki jih morajo razvrstiti po določenem vrstnem redu. Ta tip vprašanja spada med nabor vprašanj v Mentimetru, ki nam omogočajo ocenjevanje elementov (preostali tipi vprašanj tega tipa so Lestvice, Mreža 2×2, 100 točk).

Zakaj uporabljati vprašanje tipa “razvrščanje” v Mentimetru?

  1. Spodbuja kritično razmišljanje: Vprašanja tipa “razvrščanje” spodbujajo študente k razmišljanju o hierarhiji, povezavah in prioritetah. S tem se razvija njihovo kritično razmišljanje in sposobnost analize.
  2. Interaktivnost: Mentimeter omogoča študentom, da svoje odgovore prispevajo v realnem času. To ustvarja interaktivno učno okolje, kjer se lahko študentje aktivno vključujejo v proces učenja.
  3. Vzpostavljanje dialoga: Rezultati vprašanja “razvrščanje” v Mentimetru omogočajo izmenjavo mnenj in idej med študenti ter z učiteljem. To vzpostavlja dialog, ki povečuje angažiranost in učinkovitost pouka.

Kdaj nam lahko vprašanje tipa “razvrščanje” pride prav na različnih predmetnih področjih?

  1. Humanistične vede: Uporaba tega vprašanja je odlična za razvrščanje zgodovinskih dogodkov, literarnih del ali filozofskih konceptov. Študenti lahko izrazijo lastna mnenja in argumente ter jih postavijo v kontekst.
  2. Naravoslovne vede: V kontekstu naravoslovnih ved lahko študenti razvrščajo elemente, organske spojine ali biološke procese. To jim omogoča, da razvijajo konceptualno razumevanje in veščine uporabe znanja.
  3. Družboslovne vede: Na področju družboslovnih ved lahko študenti razvrščajo politične sisteme, ekonomske modele ali sociološke koncepte. To pripomore k boljšemu razumevanju kompleksnosti družbenih struktur.
  4. Ipd.

 Uporaba vprašanja tipa “razvrščanje” v Mentimetru je tako lahko učinkovita aktivnost za izboljšanje interaktivnosti in angažiranosti študentov v učnem procesu. V spodnjem vodiču si lahko ogledate postopek ustvarjanja tega tipa vprašanja. Vodič je dostopen tudi na povezavi: https://ior.ad/9F1v

22 STEPS

1. Nahajamo se v prazni Mentimeter predstavitvi in želeli bi ustvariti novo vprašanje, ki bo študentom omogočalo razvrščanje različnih elementov. Kliknimo na gumb New slide.

Step 1 image

2. V gradivu si bomo ogledali, kako ustvarimo vprašanje tipa Ranking oz. Razvrščanje, ki nam omogoča postavljanje vprašanja v obliki seznama elementov, ki jih morajo študenti razvrstiti v želenem vrstnem redu. Za ustvarjanje kliknemo Ranking.

Step 2 image

3. Zdaj se nam v osrednjem delu predstavitve pokaže prazna predloga vprašanja, na desni strani urejevalnika pa lahko najdemo prostor, kjer uredimo vsebino našega vprašanja.

Step 3 image

4. Najprej lahko v polje Question dodamo svoje vprašanje, na primer: Razvrstite dogodke v časovnem zaporedju (od najstarejšega do najmlajšega). Pri vnosu besedila smo omejeni na 150 znakov.

Step 4 image

5. Zdaj lahko pričnemo z dodajanjem elementov (tj. dogodkov). Nov element dodamo tako, da kliknemo na gumb Add item. V našem primeru jih bomo dodali 5 (ni nujno, da jih dodamo v pravilnem zaporedju, študentom se bodo naključno prikazali).

Step 5 image

6. Pojavi se novo polje za vnos besedila, kjer lahko vnesemo besedilo prvega elementa. Posamezen element je lahko dolg do 150 znakov. Dodamo pa lahko do največ 12 elementov (priporočljivo je, da jih dodamo manj, zaradi boljše berljivosti).

Step 6 image

7. Posamezen element lahko s klikom na gumb X na desni strani tudi izbrišemo.

Step 7 image

8. Podobno kot tudi pri drugih tipih vprašanj v Mentimetru, lahko tudi v tem primeru k vprašanju dodamo sliko – preko sklopa, imenovanega Image.

Step 8 image

9. S tem smo uredili vse nastavitve, vezane na vsebino. V desni navigaciji se zdaj lahko premaknemo na naslednji zavihek, Design, kjer bomo lahko upravljali z vizualizacijo vprašanja in odgovorov.

Step 9 image

10. Preko možnosti, ki nam jih ponuja sklop Layout, lahko upravljamo s postavitvijo elementov na predstavitvi. Če bi imeli na predstavitvi tudi sliko, bi na tem mestu upravljali, kje se prikaže.

Step 10 image

11. V sklopu Text lahko upravljamo z velikostjo vprašanja na predstavitvi (velikost besedila elementov je odvisna od količine le-teh in porabljenih znakov, zato se velikost elementa samodejno prilagaja prostoru na zaslonu).

Step 11 image

12. V sklopu Visualization colors lahko upravljamo z barvami, ki vizualizirajo posamezne odgovore ter črto, ki ponazarja mejo med elementi.

Step 12 image

13. V sklopu Text and background colors lahko upravljamo z barvo besedila na prezentaciji, barvo ozadja ter sliko ozadja.

Step 13 image

14. Zavihek Interactivity je enak pri vseh tipih vprašanj v Mentimetru in je neodvisen od izbranega vprašanja. Omogoča nam upravljanje s sprotnimi interakcijami študentov.

Step 14 image

15. Za vsako drsnico v naši predstavitvi lahko omogočimo ti. Reactions, preko katerih študenti lahko sproti podajajo povratne informacije na predstavitev. Npr. tekom predstavitve “všečkajo” posamezno drsnico.

Step 15 image

16. V sklopu Response settings nastavimo, ali sprejemamo odgovore za izbrano drsnico oz. vprašanje in ali želimo, da se nam odgovori kažejo sproti.

Step 16 image

17. V sklopu Joining instructions se odločimo, ali želimo na izbrani drsnici, na vrhu strani, prikazati navodila za priključitev predstavitvi in ali želimo pri vprašanju prikazati tudi QR kodo za priključitev (pokaže se v spodnjem levem kotu).

Step 17 image

18. Kliknimo zdaj na gumb Present, da pričnemo s predstavitvijo in vidimo rezultate odgovarjanja študentov.

Step 18 image

19. Sproti, ko študenti odgovarjajo (v našem primeru 2 študenta), vidimo rezultate. Elementi se razvrstijo tako, kot jih v povprečju razvrščajo oz. ocenijo študenti.

Step 19 image

20. V našem primeru si dva elementa delita isto število “glasov” (3. in 4.), kar pomeni, da polovica študentov zamenjuje ta dva elementa v časovnici izvajanja dogodkov. Rezultat je lahko odlično izhodišče za diskusijo in razjasnitev napačnih razumevanj.

Step 20 image

21. Click Exit presentation

Step 21 image

22. That’s it. You’re done.

Step 22 image

Here’s an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2302649/Mentimeter—vpra-anje-tipa-razvr–anje

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.