Dokumentiranje eksperimentalnega dela z uporabo orodja Padlet

V izobraževanju predstavlja dokumentiranje eksperimentalnega dela ključno komponento učnega procesa. To ne samo zagotavlja sledljivost in preglednost učnih aktivnosti, temveč tudi spodbuja kritično razmišljanje in analitične sposobnosti študentov. Učitelji igrajo pomembno vlogo pri vodenju in spodbujanju te aktivnosti, zato je ključno, da razumejo njen pomen in se seznanijo z najboljšimi praksami.

Zakaj dokumentirati eksperimentalno delo?

Dokumentiranje omogoča študentom, da sistematično zabeležijo svoje eksperimentalne postopke, opažanja in sklepe. Ta proces pomaga pri utrjevanju znanja in razumevanju kompleksnih konceptov. Prav tako omogoča učiteljem, da bolje ocenijo napredek študentov in razumevanje snovi.

Optimalno izvajanje dokumentiranja eksperimentalnega dela

Optimalno dokumentiranje vključuje jasno in natančno zapisovanje vseh korakov eksperimenta, vključno z uporabljenimi materiali, metodami, opažanimi rezultati in sklepi. Priporočljivo je spodbujati študente k vodenju elektronskih dnevnikov, kar omogoča lažje deljenje in pregledovanje dokumentacije.

Področja, kjer je dokumentacija še posebej pomembna

Dokumentiranje je ključno na predmetnih področjih, kjer prevladuje praktično delo, kot so naravoslovje, inženirstvo, medicina in družboslovne vede. Na teh področjih dokumentacija omogoča poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov skozi praktično izkušnjo.

Vloga IKT pri dokumentiranju

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) igra ključno vlogo pri dokumentiranju eksperimentalnega dela. Orodja, kot je Padlet, omogočajo sodelovalno in interaktivno dokumentiranje, kjer lahko študenti in učitelji skupaj prispevajo in komentirajo gradivo. To ne samo olajša organizacijo in dostopnost dokumentacije, temveč tudi spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med študenti.

Dokumentiranje eksperimentalnega dela v izobraževanju je bistveno za zagotavljanje kakovostnega učnega procesa. Uporaba IKT, kot je Padlet, prispeva k bolj dinamičnemu in sodelovalnemu učnemu okolju, kar spodbuja poglobljeno razumevanje in vključenost študentov v učni proces. V spodnjem vodiču si lahko ogledate, kako lahko z orodjem Padlet z nekaj kliki ustvarimo predlogo za beleženje eksperimentalnega dela (skupaj z vzorčnimi primeri objav za lažje razumevanje študentov). Vodič je dostopen tudi na povezavi: https://ior.ad/9FkZ.

 

13 STEPS

1. V tem gradivu si bomo ogledali, kako lahko z orodjem Padlet pripravite sodelovalno tablo, na kateri študenti dokumentirajo rezultate eksperimentalnega dela v laboratoriju. Za ustvarjanje nove table kliknimo na gumb Make a padlet.

Step 1 image

2. V kolikor imamo račun učitelja, lahko v razdelku s predlogami poiščemo predpripravljeno vzorčno gradivo za pripravo poročila o eksperimentalnem delu. Premaknemo se na razdelek Assignments ter poiščemo gradivo Lab report.

Step 2 image

3. Odpre se nam prazna tabla, kjer imamo že predpostavljene stolpce, ki predstavljajo posamezne faze eksperimetnalnega dela. Sodelovalno tablo lahko uporabite za dokumentiranje eksperimetnov, zabeležke opazovanj ter pripravo zaključkov.

Step 3 image

4. S klikom na gumb See example si lahko ogledamo primer že izvedene aktivnosti (primer generiran s pomočjo umetne inteligence).

Step 4 image

5. Vidimo primer poročila, ki vsebuje različne stolpce ter objave, ki vključujejo tako slike kot tudi besedilo, lahko bi vključevale tudi datoteke in razne druge tipe vsebin (video, povezava do zunanjega vira, zemljevid, bela tabla za sodelovalno delo).

Step 5 image

6. Vrnimo se nazaj na našo sodelovalno tablo. Prazno tablo lahko poljubno prilagodimo. Padlet nam z usmeritvami na desni strani zaslona pomaga pripraviti gradivo za uporabo s študenti. S klikom na Open settings panel lahko spremenimo ime in opis table.

Step 6 image

7. S klikom na gumb + lahko pričnemo z dodajanjem objav v posamezen stolpec. Dodajamo lahko tudi nove stolpce in tako prilagodimo stopnje, ki jim morajo slediti študneti pri eksperimentalnem delu.

Step 7 image

8. Če želimo, si lahko za lažji prikaz dela v sodelovalni tabli za študente ustvarimo vzorčne objave s pomočjo zalednih orodij umetne inteligence. S klikom na gumb Generate sample posts dobimo izpolnjeno tablo z vzorčnimi objavami.

Step 8 image

9. Kreirali smo vzorčne primere objav. Zaenkrat jih lahko kreiramo samo v angleškem jeziku, zato nam pride prav opcija urejanja posamezne objave. S klikom na tri pikice pri objavi lahko le-to urejamo, izbrišemo in prilagodimo našim potrebam.

Step 9 image

10. Zdaj, ko imamo sodelovalno tablo pripravljeno za uporabo, jo lahko delimo s študenti. Za vsako skupino študentov lahko kreiramo lastno tablo, ki jo dopolnjujejo, mi pa imamo ves čas vpogled v nastale spremembe.

Step 10 image

11. S klikom na gumb Open share panel si prikažemo različne načine deljenja gradiva s študenti (ali preko povezave, ali QR kode ali vpisa konkretnih uporabnikov.

Step 11 image

12. Ko smo z urejanjem zaključili, kliknemo na gumb Done, da si zapremo padletovo navigacijo z usmeritvami.

Step 12 image

13. Zdaj lahko spremljamo delo na tabli ali pa tudi naknadno urejamo objave ter razne nastavitve (npr. dodamo sodelujoče, omejimo dostop). Za naknadno spreminjanje nastavitev uporabimo desno navigacijo.

Step 13 image

Here’s an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2303857/Padlet—primer-aktivnosti–Lab-report

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.