Uporaba vprašanja tipa »100 točk« v orodju Mentimeter

V gradivu si bomo ogledali še en tip vprašanja v orodju Mentimeter, ki učitelju omogoča, da pripravi aktivnosti, preko katere med študenti spodbudi interakcijo, izmenjvo mnenj ter določanje prioritet. Gre za  vprašanje tipa “100 točk”.

Preden predstavimo vprašanje, poglejmo koncept prioritizacije. V osnovi gre za “narediti prvo stvar prvo”. Kot proces vključuje ocenjevanje elementov in rangiranje njihove nujnosti ali pomembnosti v primerjavi drug z drugim. S prioritizacijo se srečujemo vsak dan, ali gre za osebne izbire, kot so obisk telovadnice, obisk trgovine ali srečanje s prijateljem na kavi, ali poslovne odločitve, kot je klicanje stranke, obisk ali pošiljanje elektronske pošte. Pri teh in mnogih drugih scenarijih ovrednotimo različne elemente, kot so čas, trud, denar, užitek itd., in se odločimo, kateri je najpomembnejši ali najbolj nujen.

Vprašanje “100 točk” v Mentimeterju temelji na metodi 100 dolarjev, kjer udeležencem omogoča, da razporedijo točke za prioriteto elementov. Ta metoda, podobna porabi figurativnega denarja za tisto, kar je bolj nujno ali pomembno, je preprosta in zabavna.

 Zakaj uporabljati ta tip vprašanja?

  1. Izražanje podrobnih mnenj: Vprašanje “100 točk” študentom omogoča, da izrazijo svoja mnenja podrobneje. Namesto enostavnega izbora ene možnosti lahko študenti točke razporedijo med različne elemente, kar odraža njihovo personalizirano hierarhijo pomembnosti.
  2. Spodbujanje odločanja: Ta metoda spodbuja študente, da določijo najbolj kritične elemente, saj razporejajo omejeno število točk. To spodbuja kritično razmišljanje in analizo, kar spodbuja študente, da premislijo o pomembnosti vsakega elementa v kontekstu obravnavane tematike.

 Kdaj je lahko uporaba tega tipa vprašanja koristna na različnih predmetnih področjih?

  1. Management in organizacijsko vedenje: Vključite vprašanje “100 točk” pri razpravi o različnih pristopih k vodenju ali organizacijskih strategijah. Študenti lahko točke razporedijo glede na svoja prepričanja o učinkovitosti posameznih praks.
  2. Ekonomija in finančno upravljanje: Pri raziskovanju različnih ekonomskih politik ali naložbenih strategij dovolite študentom, da razporedijo točke in pojasnijo svoje odločitve glede na njihovo razumevanje ekonomskega okolja.
  3. Družbene vede: Raziskujte družbene fenomene ali etične dileme s pomočjo vprašanja “100 točk”. Udeleženci lahko točke razporedijo, da poudarijo, kateri vidiki so po njihovem mnenju najpomembnejši ali vplivajo na določene družbene situacije.

V spodnjem vodiču si lahko ogledate, kako ustvariti vprašanje v orodju Mentimeter. Vodič je dostopen tudi na povezavi: https://ior.ad/9F24.

 

20 STEPS

1. Nahajamo se v prazni Mentimeter predstavitvi in želeli bi ustvariti novo vprašanje, ki bo študentom omogočalo razvrstitev glede na prioriteto. Kliknimo na gumb New slide.

Step 1 image

2. Premaknemo se navzdol po strani in poiščemo kategorijo vprašanj Advanced questions. Gre za kategorijo v kateri se nahajajo nekoliko bolj napredni in kompleksni tipi vprašanj.

Step 2 image

3. V gradivu si bomo ogledali, kako ustvarimo vprašanje tipa 100 points oz. 100 točk, ki nam omogoča postavljanje vprašanja v obliki nabora elementov, do katerih se morajo študenti opredeliti na način, da med elemente razdelijo 100 točk.

Step 3 image

4. Zdaj se nam v osrednjem delu predstavitve pokaže prazna predloga vprašanja, na desni strani urejevalnika pa lahko najdemo prostor, kjer uredimo vsebino našega vprašanja.

Step 4 image

5. Najprej lahko v polje Question dodamo svoje vprašanje, na primer: Razdelite 100 točk med naštete elemente. Pri vnosu besedila smo omejeni na 150 znakov.

Step 5 image

6. Zdaj lahko pričnemo z dodajanjem elementov v sklopu Items. Nov element dodamo tako, da kliknemo na gumb Add. V našem primeru bomo dodali 3 elemente.

Step 6 image

7. Pri dodajanju se pojavinovo polje za vnos besedila, kjer lahko vnesemo besedilo elementa. Posamezen element je lahko dolg do 150 znakov. Dodamo pa lahko do največ 30 elementov (priporočljivo je, da jih dodamo manj, zaradi boljše berljivosti).

Step 7 image

8. Posamezen element lahko s klikom na gumb X na desni strani tudi izbrišemo.

Step 8 image

9. Podobno kot tudi pri drugih tipih vprašanj v Mentimetru, lahko tudi v tem primeru k vprašanju dodamo sliko – preko sklopa, imenovanega Image.

Step 9 image

10. S tem smo uredili vse nastavitve, vezane na vsebino. V desni navigaciji se zdaj lahko premaknemo na naslednji zavihek, Design, kjer bomo lahko upravljali z vizualizacijo vprašanja in odgovorov.

Step 10 image

11. Preko možnosti, ki nam jih ponuja sklop Layout, lahko upravljamo s postavitvijo elementov na predstavitvi. Če bi imeli na predstavitvi tudi sliko, bi na tem mestu upravljali, kje se prikaže.

Step 11 image

12. V sklopu Text lahko upravljamo z velikostjo vprašanja na predstavitvi (velikost besedila elementov je odvisna od količine le-teh in porabljenih znakov, zato se velikost elementov samodejno prilagaja prostoru na zaslonu).

Step 12 image

13. V sklopu Visualization colors lahko upravljamo z barvami, ki vizualizirajo posamezne odgovore.

Step 13 image

14. V sklopu Text and background colors lahko upravljamo z barvo besedila na prezentaciji, barvo ozadja ter sliko ozadja.

Step 14 image

15. Zavihek Interactivity je enak pri vseh tipih vprašanj v Mentimetru in je neodvisen od izbranega vprašanja. Omogoča nam upravljanje s sprotnimi interakcijami študentov.

Step 15 image

16. Za vsako drsnico v naši predstavitvi lahko omogočimo ti. Reactions, preko katerih študenti lahko sproti podajajo povratne informacije na predstavitev. Npr. tekom predstavitve “všečkajo” posamezno drsnico.

Step 16 image

17. V sklopu Response settings nastavimo, ali sprejemamo odgovore za izbrano drsnico oz. vprašanje in ali želimo, da se nam odgovori kažejo sproti.

Step 17 image

18. V sklopu Joining instructions se odločimo, ali želimo na izbrani drsnici, na vrhu strani, prikazati navodila za priključitev predstavitvi in ali želimo pri vprašanju prikazati tudi QR kodo za priključitev (pokaže se v spodnjem levem kotu).

Step 18 image

19. Kliknimo zdaj na gumb Present this presentation, da pričnemo s predstavitvijo in vidimo rezultate odgovarjanja študentov.

Step 19 image

20. Sproti, ko študenti odgovarjajo (v našem primeru 2 študenta), vidimo rezultate. Vsak element je predstavljen z odstotkom-gre za povprečno vrednost, ki jo je posamezen element dosegel. Zdaj lahko s študenti diskutiramo in določimo prioritetne naloge.

Step 20 image

Here’s an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2302684/Mentimeter—vpra-anje-tipa-100-to-k

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.