Sodelovalno digitalno pripovedovanje zgodb s pomočjo orodja Padlet

V zadnjih letih se je v visokošolskem izobraževanju vse bolj uveljavil pristop sodelovalnega digitalnega pripovedovanja zgodb. Ta pristop združuje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in tradicionalne pedagoške metode, da spodbudi študente k aktivnemu sodelovanju, ustvarjalnosti in kritičnemu razmišljanju.

Zakaj vpeljati pristop sodelovalno digitalno pripovedovanje zgodb?

  1. Aktivno učenje: Sodelovalno pripovedovanje zgodb spodbuja študente k aktivnemu sodelovanju in učenju skozi ustvarjanje. Ta pristop jim omogoča, da poglobijo svoje razumevanje vsebine skozi izražanje lastnih idej in izkušenj.
  1. Razvoj veščin: Ta metoda prispeva k razvoju digitalnih veščin, kritičnega mišljenja, sodelovalnih spretnosti in sposobnosti reševanja problemov.
  1. Večja zavzetost študentov: Zgodbe so močno orodje za povezovanje teorije s prakso, kar povečuje motivacijo in zavzetost študentov.

Kako optimalno izvajati sodelovalno digitalno pripovedovanje zgodb?

  1. Izbira primernih orodij: Uporaba IKT, kot je Padlet, omogoča študentom lažje sodelovanje, deljenje idej in gradiv. Padlet je interaktivna digitalna tabla, ki omogoča dodajanje tekstov, slik, videov in drugih večpredstavnih vsebin, ki obogatijo digitalno zgodbo.
  1. Strukturiran pristop: Določitev jasnih ciljev, smernic in rokov je ključna. Učitelji naj zagotovijo strukturo in podporo, a hkrati omogočijo dovolj prostora za ustvarjalnost.
  1. Vrednotenje in povratna informacija: Redno spremljanje napredka in zagotavljanje konstruktivne povratne informacije sta pomembna za uspešnost izvedbe te aktivnosti.

Uporaba na različnih predmetnih področjih

Digitalno pripovedovanje zgodb je uporabno v širokem spektru disciplin – od humanistike do naravoslovja. Pomaga lahko pri razlagi kompleksnih konceptov v znanosti, pri raziskovanju zgodovinskih dogodkov, pri analizi literarnih del ali pri razumevanju družbenih in kulturnih pojavov.

Podporna vloga IKT

IKT orodja, kot je Padlet, igrajo ključno vlogo v procesu sodelovalnega digitalnega pripovedovanja. Omogočajo enostavno deljenje in urejanje vsebin, spodbujajo interaktivnost in omogočajo dostop do različnih virov in formatov. Uporaba teh orodij prav tako pripravlja študente na sodobno delovno okolje, kjer so digitalne veščine vse bolj cenjene.

Sodelovalno digitalno pripovedovanje zgodb je inovativen in učinkovit pristop, ki obogati učno izkušnjo in pripravlja študente na izzive sodobnega sveta. V spodnjem vodiču predstavljamo možnosti uporabe orodja Padlet v podporo sodelovalnemu digitalnemu pripovedovanju zgodb. Predstavljen je enostaven primer, aktivnost pa lahko s pomočjo Padleta obogatite na način, da študenti zgodbo obogatijo z risbami, slikami, videoposnetki. Ustvarite lahko tudi interaktivne zgodbe, ki omogočajo alternativne poti in zaključke. Vodič je dostopen tudi na povezavi: https://ior.ad/9Flf.

12 STEPS

1. V tem gradivu si bomo ogledali, kako lahko z orodjem Padlet pripravite sodelovalno tablo, na kateri študenti sodelovalno ustvarjajo digitalno zgodbo. Za ustvarjanje nove table kliknimo na gumb Make a padlet.

Step 1 image

2. V kolikor imamo račun učitelja, lahko v razdelku s predlogami poiščemo predpripravljeno vzorčno gradivo za pripravo sodelovalnega pripovedovanja zgodb. Premaknemo se na razdelek Activities ter poiščemo gradivo Collaborative storytelling.

Step 2 image

3. Odpre se nam prazna tabla, kjer lahko začnemo s pisanjem zgodbe. Ideja aktivnosti je, da vsak študent prispeva svoj del zgodbe, ki jo pripravi na podlagi prispevkov ostalih vrstnikov.

Step 3 image

4. S klikom na gumb See example si lahko ogledamo primer že izvedene aktivnosti (primer generiran s pomočjo umetne inteligence).

Step 4 image

5. Na izdelanem primeru lahko vidimo, da je učitelj zapisal začetno situcijo, študenti pa so drug za drugim dopolnjevali zgodbo.

Step 5 image

6. Vrnimo se nazaj na našo sodelovalno tablo. Prazno tablo lahko poljubno prilagodimo. Padlet nam z usmeritvami na desni strani zaslona pomaga pripraviti gradivo za uporabo s študenti. S klikom na Open settings panel lahko spremenimo ime in opis table.

Step 6 image

7. S klikom na gumb + lahko pričnemo z dodajanjem začetne situacije. Če želimo, si lahko s pomočjo zalednih orodij umetne inteligence pripravimo predlog začetne situacije. Kliknemo na gumb Generate sample posts.

Step 7 image

8. Vidimo, da se na tabli pojavi začetna situacija, na kateri lahko zgodbo gradijo študenti. S klikom na tri pikice ob objavi, jo lahko tudi prilagodimo našim potrebam.

Step 8 image

9. S klikom na gumb Open share panel si prikažemo različne načine deljenja gradiva s študenti (ali preko povezave, ali QR kode ali vpisa konkretnih uporabnikov. Po deljenju študenti lahko pričnejo z dodajanjem svojih objav.

Step 9 image

10. Zdaj je naša naloga, da študente usmerimo v dopolnjevanje zgodbe. Če bi želeli študentom pomagati z vzorčnimi primeri, lahko kliknemo na gumb Generate sample posts in prejeli bomo nekaj objav, ki predstavljajo nadaljevanje zgodbe.

Step 10 image

11. Na koncu študente spodbudimo, da preden zapišejo svoj del zgodbe, preberejo predhodne objave, saj si želimo da je zgodba na koncu koherentna. Na koncu kliknemo na gumb Done, da zapremo padletovega pomočnika pri ustvarjanju aktivnosti.

Step 11 image

12. Zdaj imamo tablo pripravljeno za nadaljnje delo s študenti.

Step 12 image

Here’s an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2303873/Padlet—primer-aktivnosti-Collaborative-storytelling

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.