Uporaba vprašanja tipa “označi na sliki” v orodju Mentimeter

V današnjem gradivu predstavljamo aktivnost, ki vam omogoča, da s pomočjo IKT pridobite različne informacije o študentih, njihovem mnenju, počutju ali celo preverite njihovo razumevanje vsebine. Gre za aktivnost Pin on image oz. Označi na sliki, ki jo ustvarimo z orodjem Mentimeter.

Za začetek se preizkusite v primeru aktivnosti – na povezavi označite od kod prihajate (brez skrbi, sodelovanje je anonimno) :). Spodaj lahko vidite rezultate sodelujočih. 

Ta tip vprašanja nam torej omogoča, da v ozadje postavimo katerokoli sliko ter študente pozovemo, da na njej postavijo svojo oznako. Tako lahko pripravite zemljevid in študente vprašate iz kje prihajajo, ali pa na sliki predstavitev različne emotikone, ki ponazarjajo počutje in študente pozovete, da svoje počutje označijo. Gre torej za aktivnosti, s katerimi prebijete led in razvijete sproščeno, interaktivno ter vključujoče vzdušje pred obravnavo vsebine.

Aktivnost lahko uporabite tudi za poučevanje in preverjanje razumevanja študentov. Sliko opremite z npr. shemo ali skico, na kateri študente pozovete k označitvi določenega dela – če študenti odgovor poznajo, bi vse označitve morale biti na istem mestu, če so označitve razpršene, je razumevanje študentov napačno in lahko vsebino ponovno predstavite.

V spodnjem vodiču si lahko ogledate, kako aktivnost oz. vprašanje ustvarite znotraj orodja Mentimter. Vodič lahko odprete tudi na povezavi: https://ior.ad/9F2n.

 

24 STEPS

1. Nahajamo se v prazni Mentimeter predstavitvi in želeli bi ustvariti novo vprašanje, ki bo študentom omogočalo označitev odgovora na sliki. Kliknimo na gumb New slide.

Step 1 image

2. Premaknemo se navzdol po strani in poiščemo kategorijo vprašanj Advanced questions. Gre za kategorijo v kateri se nahajajo nekoliko bolj napredni in kompleksni tipi vprašanj.

Step 2 image

3. V gradivu si bomo ogledali, kako ustvarimo vprašanje tipa Pin on Image oz. Označi na sliki, ki nam omogoča postavljanje vprašanja, vezanega na sliko, ki jo postavimo v ozadje vprašanja in študente pozovemo k označitvi specifičnega dela vsebine.

Step 3 image

4. Zdaj se nam v osrednjem delu predstavitve pokaže prazna predloga vprašanja, na desni strani urejevalnika pa lahko najdemo prostor, kjer uredimo vsebino našega vprašanja.

Step 4 image

5. Najprej lahko v polje Question dodamo svoje vprašanje, na primer: Na sliki označite od kod prihajate. Pri vnosu besedila smo omejeni na 150 znakov.

Step 5 image

6. Če imamo sliko in vprašanje pripravljene tako, da poznamo pravilno območje, za katerega želimo, da ga študenti označijo, kliknemo na opcijo Choose correct area.

Step 6 image

7. Če to možnost izberemo, moramo najprej dodati sliko (naslednji korak) in se potem vrniti nazaj za označitev pravilnega območja na sliki. Brez dodane slike dodajanje pravilnega območja ni možno (gumb za dodajanje pravilnega območja ne bo aktiven).

Step 7 image

8. Pri tem tipu vprašanja je bistvenega pomena dodajanje slike – preko sklopa, imenovanega Image.

Step 8 image

9. Sliko lahko povlečemo v za to namenjen prostor ali pa jo dodamo preko raziskovalca na računalniku.

Step 9 image

10. Vrnimo se zdaj nazaj in dodajmo pravilno območje (če smo se za to odločili v prejpnjih korakih). Kliknemo na gumb Add correct area.

Step 10 image

11. Pokaže se nam novo okno, kjer lahko okvir, ki zaobjema celotno sliko, zmanjšamo tako, da predstavlja samo pravilno področje.

Step 11 image

12. Tako izgleda označitev pravilnega dela slike.

Step 12 image

13. Da potrdimo vnos pravilnega dela slike za označitev, kliknemo na gumb Set correct area.

Step 13 image

14. Ker v našem primeru označitev pravilnega dela slike ni potrebna oz. smiselna (saj bomo označevali od kod smo), bomo to opcijo onemogočili.

Step 14 image

15. S tem smo uredili vse nastavitve, vezane na vsebino. V desni navigaciji se zdaj lahko premaknemo na naslednji zavihek, Design, kjer bomo lahko upravljali z vizualizacijo vprašanja in odgovorov.

Step 15 image

16. V sklopu Visualization colors lahko upravljamo z barvami, ki vizualizirajo odgovore študentov (npr. oznake študentov bodo obarvane modro).

Step 16 image

17. V sklopu Text and background colors lahko upravljamo z barvo besedila na prezentaciji, barvo ozadja ter sliko ozadja.

Step 17 image

18. Zavihek Interactivity je enak pri vseh tipih vprašanj v Mentimetru in je neodvisen od izbranega vprašanja. Omogoča nam upravljanje s sprotnimi interakcijami študentov.

Step 18 image

19. Za vsako drsnico v naši predstavitvi lahko omogočimo ti. Reactions, preko katerih študenti lahko sproti podajajo povratne informacije na predstavitev. Npr. tekom predstavitve “všečkajo” posamezno drsnico.

Step 19 image

20. V sklopu Response settings nastavimo, ali sprejemamo odgovore za izbrano drsnico oz. vprašanje in ali želimo, da se nam odgovori kažejo sproti.

Step 20 image

21. V sklopu Joining instructions se odločimo, ali želimo na izbrani drsnici, na vrhu strani, prikazati navodila za priključitev predstavitvi in ali želimo pri vprašanju prikazati tudi QR kodo za priključitev (pokaže se v spodnjem levem kotu).

Step 21 image

22. Kliknimo zdaj na gumb Present, da pričnemo s predstavitvijo in vidimo rezultate odgovarjanja študentov.

Step 22 image

23. Sproti, ko študenti odgovarjajo (v našem primeru 2 študenta), vidimo rezultate. Vsak element je predstavljen kot modra pika na sliki v ozadju. S študenti zdaj lahko pričnete z diskusijo, izhajajoč iz rezultatov.

Step 23 image

24. Če ste pri nalogi uporabili možnost preddefiniranja pravilnega dela slike, lahko s klikom na gumb ENTER prikažete oz. poudarite del slike, ki je pravilen (ostali del slike se zasenči) in s študenti se lahko pogovorite o pravilnem odgovoru.

Step 24 image

Here’s an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2302703/Mentimeter—vpra-anje-tipa-Ozna-i-na-sliki

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.