Adaptivno učenje (ang. Adaptive Learning)

Adaptivno učenje je pristop, ki zagotavlja personalizirano učno izkušnjo, predvsem v spletnih učnih okoljih, ki omogočajo spremljanje napredka študenta in uporabo podatkov za stalno prilagajanje študijskih vsebin učnim potrebam pozameznih študentov. Pristop upošteva predhodno znanje študentov, se odziva na njihove učne potrebe in zmanjšuje vrzeli v razumevanju študijske vsebine. Pri takšnem načinu dela se glede na individualne učne potrebe študentov prilagaja zaporedje aktivnosti, težavnosti nalog, čas učenja oz. reševanja aktivnosti, povratne informacije, načrt napredovanja ipd.

Osnovne informacije
Število študentov:
do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
več dni
Trajanje aktivnosti:
več dni ali tednov
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, kombiniran način študija, študij na daljavo
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
osrednji del predavanj, vaj, seminarjev
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, samovrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.