Asinhrona diskusija (ang. Asynchronous discussions)

Asihrona diskusija omogoča študentom, da sodelujejo v razpravi znotraj skupine ob različnih časovnih terminih, ki ustrezajo posameznemu članu skupine. Aktivnost lahko pedagogi uporabijo za spodbujanje samostojnega dela, ki ga morajo študenti opraviti v določenem časovnem okviru. Študenti pa so pri tem spodbujeni k razmisleku o določeni temi in sodelovanju pri razpravi tako s pedagogom kot tudi z vrstniki.

Osnovne informacije
Število študentov:
do 100 in več študentov
Čas za pripravo aktivnost:
do 15 minut
Trajanje aktivnosti:
med 15 in 40 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
obrnjeno učenje, kombinirano učenje, študij na daljavo
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
samostojno delo izven predavalnice
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
vse do ravni ustvarjanja (odvisno od diskusijskih vprašanj)
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, medvrstniško vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.