Digitalno pripovedovanje zgodb (ang. Digital storytelling)

Digitalno pripovedovanje zgodb je aktivnost pripovedovanja zgodb z uporabo večpredstavnih elementov, kot so besedilo, slike, zvok, video, animacije in interaktivne vsebine. Pri tem pripovedovalec predstavi svoja stališča, jih vizualizira in zagovarja. Gre za aktivnost, ki povezuje na študente osredinjene strategije, kot so udejstvovanje študentov, refleksija, problemsko učenje in vključevanje IKT.

Osnovne informacije
Število študentov:
do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
do 60 minut
Trajanje aktivnosti:
več dni ali tednov (odvisno od ciljev in načrta pedagoga)
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
vaje, seminarji, kombinirano učenje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
osrednji del vaj, seminarjev
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje, končno vrednotenje

Chan, B. S., Churchill, D., & Chiu, T. K. (2017). Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. Journal of International Education Research (JIER)13(1), 1-16.

Moradi, H., & Chen, H. (2019). Digital storytelling in language education. Behavioral sciences9(12), 147.

ŠERBEC, I. N., & ŽEROVNIK, A. (2014). Digitalno pripovedovanje zgodb v pedagoškem procesu. Urednica Tatjana Devjak, 93.

Wu, J., & Chen, D. T. V. (2020). A systematic review of educational digital storytelling. Computers & Education147, 103786.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.