Dihotomni ključ (ang. Dichotomous Key)

… oz. dvovejnati določevalni ključ je pripomoček oz. pristop k določevanju identitete obravnavanega elementa. Vsak korak ključa je sestavljen iz dveh možnosti, kjer uporabnik glede na ustreznost opisa obravnavanega elementa izbere eno možnost. V kolikor izbrana možnost še ne privede do imena iskanega elementa, se uporabniku prikažeta novi dve možnosti, ki vodita do novega koraka. Obstajajo tudi ključi, ki v vsakem koraku vsebujejo več kot dve možnosti, kar imenujemo politomni ključi.
Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
več kot 25 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, laboratorijske vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
uvod, osrednji del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven analize, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, samovrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.