Dnevi Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Na 3-dnevnem dogodku se bomo osredotočili na predstavitev različnih možnosti aktivnega vključevanja študentov ob uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT) v pedagoški proces tako v času izvajanja študija v predavalnicah kot tudi v času kombiniranega študija, študija na daljavo ter hibridnega načina študija. Sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu bomo ob prvi obletnici delovanja predstavili nekaj dobrih praks pri uporabi IKT v pedagoškem procesu.

Dogodek bo zasnovan praktično, kar pomeni, da boste imeli na vseh predstavitvah priložnost aktivno sodelovati ter preizkušati različno IKT v podporo inovativnim načinom poučevanja.

Program dogodka

Sreda, 27. 10. 2021: Uporaba IKT v podporo izvedbi inovativnih učnih pristopov z uporabo IKT
09.00 – 09.15
Uvodne misli
Videoposnetek
09.15 – 09.45
IKT kot pripomoček pri ustvarjanju in vpeljavi na študenta osredotočenih učnih situacij
Predstavitev
Videoposnetek
09.45 – 10.45
Predstavitev vsebine z uporabo IKT
Predstavitev
Videoposnetek
10.45 – 11.00
Odmor za kavo
11.00 – 12.00
Spodbujanje interakcije in sodelovanja med študenti
Predstavitev
Videoposnetek
12.00 – 13.00
Sprotno vrednotenje znanja študentov z uporabo IKT
Predstavitev
Videoposnetek
Četrtek, 28. 10. 2021: Uporaba IKT v podporo izvedbi kombiniranega študija in študija na daljavo
09.00 – 09.45
Usmeritve pri izvajanju kombiniranega študija in študija na daljavo
– kaj lahko storimo, katero IKT lahko uporabimo
Predstavitev
Videoposnetek
Primer UL FU
09.45 – 10.30
Pregled možnosti uporabe spletne učilnice Moodle
Predstavitev
Videoposnetek
10.30 – 11.00
Pregled možnosti uporabe sodelovalnega okolja MS Teams
Predstavitev
Videoposnetek
11.00 – 11.15
Odmor za kavo
11.15 – 13.00
Usmeritve glede produkcije multimedijskih vsebin in priporočila glede uporabe mobilnih
naprav pri produkciji
Predstavitev
Videoposnetek
Petek, 29. 10. 2021: Uporaba IKT v podporo izvedbi hibridnega študija
09.00 – 10.00
Predlogi multimedijske opreme predavalnic ter osnovne opreme za visokošolske učitelje
in sodelavce
Predstavitev
Videoposnetek
10.00 – 11.00
Koncept hibridne predavalnice – oprema in njene funkcionalnosti
Predstavitev
Videoposnetek
11.00 – 11.15
Odmor za kavo
11.15 – 13.00
Kako nam lahko IKT olajša vključevanje vseh študentov v pedagoški proces – tako tistih, ki
so prisotni v predavalnici kot tistih, ki sodelujejo na daljavo
Predstavitev
Videoposnetek

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.