Dokumentiranje rešitev problemskih situacij (ang. Documented Problem Solutions)

 … predstavlja aktivnost, pri kateri študenti zapišejo in utemeljijo korake, ki bi jih izvedli za rešitev dane problemske situacije, na logičen način. Študenti lahko rešitev poiščejo individualno, lahko pa se odločimo tudi za delo v parih ali manjših skupinah, kjer imajo študenti možnost izmenjave mnenj z vrstniki ter tudi vpogleda v svoje razumevanje. 

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
10-25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
pred prihodom na predavanja, uvod
Učni cilji (po revidirani Bloomovi taksonomiji):
raven analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.