Igra vlog (ang. Role Play)

Igranje vlog je učni pristop, kjer študenti s prevzemanjem vlog oseb ali igranjem določene situacije razvijajo kognitivno, efektvino in vedenjsko razumevanje. Študenti so vključeni v resnične življenjske situacije ali scenarije, ki so lahko stresni, za študente še neznani, zapleteni ali kontroverzni, kar od njih zahteva, da preučijo osebna čustva do drugih oseb in njihovih okoliščin. Igranje vlog študente spodbudi, da uporabijo svoje znanje, razmislijo o ključnih vprašanjih in upoštevajo drugačna stališča. Manj zahtevne vloge lahko študenti odigrajo individualno, bolj zahtevne scenarije pa v parih ali skupinah. Igre vlog so običajno kratke in spontane predstavitve, lahko pa so tudi vnaprej pripravljene raziskovalne naloge.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
več kot 60 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 45 minut (odvisno od tematike in načrta pedagoga ter števila študentov/skupin)
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, kombinirano učenje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
osrednji del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven uporabe, analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.