Izobraževanje in diseminacija

Nadaljujemo z vzpostavljeno dobro prakso na področju izobraževanja in diseminacije iz projekta Digitalna UL (2017–2020), projekta IKT v pedagoških študijskih programih UL (2017–2018) ter drugih projektov in zagotavljamo izobraževanja s področja inovativnih didaktičnih pristopov z uporabo IKT, pripravo ustreznih učnih gradiv, dostop do primerov dobrih praks ter organizacijo izmenjave izkušenj med visokošolskimi učitelji in sodelavci.

01.
Posveti Učitelji učiteljem

Organiziramo posvete Učitelji učiteljem, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks in izkušenj s področja uporabe IKT v pedagoškem procesu.

02.
Spletne delavnice

Razvili smo 25 spletnih delavnic, ki so namenjene spodbujanju didaktične uporabe IKT med visokošolskimi učitelji in sodelavci UL. Delavnice trajajo 3 tedne in udeleženci lahko aktivnosti v delavnici opravljajo z lastnim tempom, za vsa vprašanja pa jim je ves čas na voljo skupina moderatorjev, ki po potrebi nudi tudi individualno pomoč. 

03.
Delavnice v živo in webinarji

Redno izvajamo tudi srečanja “v živo”, ki so jih v času zaostrenih razmer s Covid-19 nadomestili webinarji. Na srečanjih predstavljamo aktualna orodja in možnosti uporabe le-teh v pedagoškem procesu. 

04.
Gradiva

Na spletni strani redno posodabljamo in dodajamo nove primere dobre prakse uporabe IKT v pedagoškem procesu ter različna gradiva, ki so lahko izhodišče za nove ideje uporabe IKT ter odgovori na vprašanja, ki se nam lahko pojavijo ob uporabi različne IKT. 

+
Udeležencev na različnih dogodkih izobraževanja in diseminacije
+
Razvitih gradiv
+
Izvedenih spletnih delavnic
+
Izvedenih delavnic v učilnici/webinarjev
+
Izvedenih posvetov

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.