Pavza za razjasnitev (ang. Pause procedure)

… je strategija, ki študentom omogoča premor tekom predavanja, da lahko pregledajo svoje zapiske in študijska gradiva, diskutirajo v parih in razjasnijo že obravnavane pojme. Strategijo lahko izvajamo tudi v osrednjem delu predavanja (npr. po 20-30 minutni predstavitvi vsebine), njen cilj pa je s kratkimi pavzami študentom omogočiti ponovno koncentriranje.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 100+ študentov
Čas za pripravo aktivnost:
cca. 10 minut
Trajanje aktivnosti:
manj kot 10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
uvod, osrednji del, zaključek
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja
Metoda, pristop:
sodelovalno učenje
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.