Piramidiranje  (ang. Pyramiding)

Piramidiranje je aktivnost za postopno uvajanje sodelovalnega dela v pedagoški proces in spodbujanje ustvarjalnosti pri reševanju problemskih nalog. Problemsko nalogo najprej študenti rešujejo individualno, nadaljujejo v manjših skupinah in nato sodelovalno rešujejo problemsko nalogo v večjih skupinah. Takšen način dela študentom omogoča čas, da se prilagodijo na sodelovanje z vedno večjim številom vrstnikov. Aktivnost spodbuja aktivno poslušanje drugih sodelujočih in sprejemanje različnih pogledov na reševanje določene problemske situacije.

Osnovne informacije
Število študentov:
do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
med 10 in 25 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, kombinirano učenje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
osrednji del predavanj, vaj, seminarjev
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, medvrstniško vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.