Prikazovanje videoposnetkov tekom predavanj (ang. Guided Video Viewing)

… lahko uporabimo za napoved tematike, s čimer študente motiviramo za aktivno sodelovanje in poglobljeno usvajanje vsebin. Uporaba videoposnetkov lahko omogoča tudi refleksijo študentov, diskusija pa razvoj študentovih spretnosti kritičnega mišljenja. Uporabljeni videoposnetek je navadno kratek, pred/po ogledu pa je na vrsti postavljanje vprašanj za spodbujanje razvoja diskusije.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 100+ študentov
Čas za pripravo aktivnost:
manj kot 10 minut (ni vključena priprava videposnetkov)
Trajanje aktivnosti:
manj kot 10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
pred prihodom na predavanja, uvod
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven uporabe, analize

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.