Razgovor (ang. Dialogical Teaching Method)

… predstavlja metodo, katere cilj je razumevanje informacij, pridobivanje novega znanja, samostojno razvijanje in poglabljanje razumevanja, navezovanje oz. sklicevanje na druge vsebine ter lastne izkušnje. Pri predstavljeni metodi študentom postavimo vprašanje, na podlagi katerega se nato razvije razgovor. Le-tega vodimo mi, pri čemer komentiramo ter dopolnjujemo podane odgovore oz. informacije študentov.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 100+ študentov
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
10-25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
pred prihodom na predavanja, uvod, osrednji del, zaključek
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja, analize, vrednotenja (odvisno od vprašanja)
Fokus:
sodelovalno učenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.