Razmisli-Pogovori se v paru-Povej (ang. Think-Pair-Share)

… je enostavna aktivnost, ki spodbudi vse študente k razmisleku o vsebini, vprašanju ali ideji, preden jo delijo s kolegi. Sestavljena je iz treh faz: Think – študenti samostojno razmislijo o svojem odgovoru; Pair – študenti se v paru pogovorijo o svojih razmislekih; Share – študenti ugotovitve delijo z vrstniki.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 100+ študentov
Čas za pripravo aktivnost:
10 minut
Trajanje aktivnosti:
10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
uvod, osrednji del
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja, uporabe, analize, vrednotenja (odvisno od vprašanja)
Vrednotenje:
sodelovalno učenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.