Round Robin 

Strategija “Round Robin” je tehnika sodelovalnega učenja, kjer se člani skupine med seboj izmenjujejo vloge poročevalca, poslušalca in ocenjevalca. Namen te strategije je spodbuditi aktivno udeležbo vseh udeležencev in omogočiti izmenjavo idej in mnenj, kar lahko prispeva k globljemu razumevanju učne teme.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (20 – 50)
Čas za pripravo aktivnost:
10 – 25 minut
Trajanje aktivnosti:
10 – 40 minut / različno (odvisno od tematike in načrta pedagoga)
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
osrednji del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja, uporabe
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.