Scenariji razvejanega učenja (ang. Branching scenarios)

… predstavlja interaktivno obliko dela, pri kateri so študentom predstavljeni različni scenariji in nizi možnih dejanj. Študenti sami določajo vrstni red ogleda vsebine, saj po njihovem dejanju, kar je lahko npr. odgovor na postavljeno vprašanje ali izbira želene vsebine, odkrijejo posledice in se soočijo z novim izzivom, ki nadgrajuje začetni scenarij.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
več kot 25 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 40 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
pred prihodom na predavanja, uvod, osrednji del, zaključek
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven analiziranje, vrednotenje, ustvarjanje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.