Sestavljanka (ang. Jigsaw)

… predstavlja aktivnost za delo v skupinah oz. za sodelovalno učenje, ki lahko spodbudi interakcijo med študenti in učiteljem – metoda Sestavljanka (Jigsaw) je ena izmed najbolj pogosto uporabljanih sodelovalnih učnih metod, namenjena predstavitvi in izmenjavi rezultatov. V literaturi je pogosto omenjena tudi kot ena izmed bolj enostavno prenosljivih metod v spletno okolje.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
osrednji del
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja, uporabe, analize, vrednotenja
Fokus:
sodelovalno učenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.