Sodelovalno ustvarjanje e-portfelja  s primeri uporabe izbranega koncepta

…predstavlja aktivnost, ki študentom omogoča sodelovalno ustvarjanje e-portfelja, ki vsebuje vsaj eno ali dve rešitvi problemskih situacij iz realnega življenja, povezanih z vsebinami, s katerimi so soočeni študenti v študijskem procesu.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (+50)
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, študij na daljavo
Letnik študija:
prvi in drugi letnik
Segment predavanja:
zaključek predavanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven uporabe
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.