Soustvarjanje prispevkov v Wikipediji (ang. Wikipedia Article)

»Wikipedia Article« je primer učne aktivnosti, ki temelji na uporabi spletne enciklopedije Wikipedija. Ta aktivnost spodbuja študente, da postanejo aktivni (so)ustvarjalci vsebine, raziskujejo teme in prispevajo k širjenju znanja na spletu. Študenti pri tem razvijajo lastno znanje, kritično razmišljanje in kreativnost.

Osnovne informacije
Število študentov:
20 do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, kombinirano učenje, študij na daljavo
Letnik študija:
od 3. letnika dodiplomske stopnje naprej
Segment predavanja:
osrednji del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, medvrstniško vrednotenje, končno vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.