Pojmovne mreže (ang. Concept mapping)

… so grafična predstavitev med seboj povezanih idej in konceptov, izhajajoč iz osrednje tematike proti podrobnejšim vsebinam. Ponavadi so predstavljene v obliki »pajkove mreže«, kjer se vsebine razvejejo iz sredine navzven ali v hierarhičnem formatu, kjer si koncepti sledijo od najvišjega (npr. najbolj splošne vsebine) do najnižjega (npr. bolj konkretne vsebine).

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, študij na daljavo
Letnik študija:
vsi letniki
Segment predavanja:
uvod, osrednji del srečanja
Učni cilji (po revidirani Bloomovi taksonomiji):
raven razumevanja, analize, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.