Ustvarjanje vprašanj s strani študentov (ang. Student Generated Test Question)

… zajema oblikovanje testnih vprašanj študentov, s katerimi dobimo vpogled v njihovo razumevanje. Vprašanja se lahko vključijo v sumativno (končno) ocenjevanje ali uporabijo za oblikovanje kvizov za formativno (sprotno) preverjanje znanja, kar nam lahko služi za sprotno preverjanje razumevanja ter usmerjanja študentov tekom izvajanja študijskega procesa.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 50 študentov
Čas za pripravo aktivnost:
10-25 minut
Trajanje aktivnosti:
10-25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, spletno okolje, laboratorijske vaje
Letnik študija:
nižji letniki
Segment predavanja:
osrednji del predavanj
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven razumevanja, uporabe, analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Vrednotenje:
formativno (sprotno) vrednotenje, sumativno (končno) vrednotenje
Fokus:
sodelovalno učenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.