Viharjenje možganov  preko ustvarjanja oblaka besed

Viharjenje možganov preko ustvarjanja oblaka besed je aktivnost, ki spodbuja kreativno razmišljanje in interakcijo med študenti, pri kateri študenti skupaj raziskujejo in analizirajo določeno vprašanje, temo ali koncept ter izražajo svoje ideje, razmišljanja in misli v obliki besed ali besednih zvez. Aktivnost običajno poteka tako, da študenti v prostorsko omejenem okvirju v določenem času ustvarijo »oblak besed«, tj. grafični prikaz, kjer so ključne besede in ideje povezane med seboj. Študenti z aktivnostjo ustvarjajo vizualni zemljevid pomembnih pojmov in/ali razmerij med njimi, kar spodbuja njihovo razumevanje in omogoča raziskovanje različnih rešitev ter perspektiv na določeno vprašanje, temo ali koncept.

Osnovne informacije
Število študentov:
tako za manjše skupine kot tudi večje število študentov (100+)
Čas za pripravo aktivnost:
10 minut
Trajanje aktivnosti:
10 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, seminarji, vaje, kombinirano učenje, obrnjeno učenje
Letnik študija:
različno
Segment predavanja:
v uvodnem delu srečanja, v osrednjem delu srečanja, zaključni del srečanja
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja, uporabe, analiziranja, vrednotenja, ustvarjanja
Možnosti vrednotenja:
formativno (sprotno) vrednotenje, samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.