Vodena priprava zapiskov (ang. Guided Note Taking)

… zajema aktivnost, ki spodbuja aktivno spremljanje študentov in interakcijo z vsebino (tekom predavanj, ob ogledu videoposnetkov) preko priprave zapiskov. Študentom pred predavanji pripravimo »zapiske«, v katere vključimo npr. ključne ideje in koncepte, s čimer usmerimo njihovo pozornost med predavanji ter jim pomagamo pri identificiranju ključnih pojmov in povezav.

Osnovne informacije
Število študentov:
vse od manjših skupin do 100+ študentov
Čas za pripravo aktivnost:
več kot 25 minut
Trajanje aktivnosti:
več kot 25 minut
Kdaj nam lahko aktivnost pride prav:
predavanja, spletno okolje
Letnik študija:
nižji letniki
Segment predavanja:
uvod, osrednji del, zaključni del
Učni cilji (po Bloomovi taksonomiji):
raven pomnjenja, razumevanja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.