Slušno učenje angleščine z uporabo orodja BookWidgets

AVTOR: Pham Kim Chi

INSTITUCIJA: FPT University,Vietnam

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 15

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

samoregulativno učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

BookWidgets
Google Calssroom

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Na univerzi v Vietnamu (FPT University) so pripravili tečaj za učenje angleščine. Tečaj je potekal v učnem okolju Google Classroom, v katerega so vključili interaktivna gradiva, ustvarjena z orodjem BookWidgets. Pripravili so različne aktivnosti za utrjevanje govornega, slušnega in pisnega znanja angleščine, s katerimi so pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na taksonomskih stopnjah pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Tečaj angleščine je potekal 2 meseca. Vsak teden so študenti rešili dve do tri slušne naloge. Ker so študenti naloge opravljali tudi tekom predavanj, so pri tem uporabljali slušalke, ki so jim omogočile bolj pozorno poslušanje in nemoteče delo za vrstnike. Naloge so lahko poslušali večkrat, tudi kasneje doma, kjer so lahko nadaljevali tudi z reševanjem nalog. Študenti so ob reševanju prejeli takojšnje povratne informacije o pravilnosti odgovorov. V primeru nepravilnega odgovora so si lahko pomagali z učbenikom, saj so bile naloge povezane z njegovo vsebino. Na takšen način pripravljene naloge in aktivnosti so študentom omogočile samouravnavanje lastnega učenja. Tečaj pa je vseboval tudi aktivnosti, ki so omogočale sodelovalno delo in učenje, kjer so študenti delili lastne rezultate in jih primerjali z rezultati vrstnikov ter o njih tudi razpravljali.

VIRI:

Chi, P. K. (2021). STUDENTS’EXPERIENCES ON LEARNING LISTENING THROUGH TECHNOLOGY-BASED TOOL. European Journal of Education Studies, 8(8).

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.