FOKUSNA SPLETNA DELAVNICA
IZVEDBA PROJEKTNEGA UČNEGA DELA Z UPORABO IKT

Na delavnici boste lahko spoznali različne načine izvedbe in načrtovanja projektnega učnega dela z uporabo IKT. Spoznali boste nekaj osnovnih pojmov, povezanih s sodelovalnim in projektnim učenjem, priložnosti in izzive pri izvedbi teh pristopov ter se poglobili v računalniško podprto sodelovalno in projektno učenje. Z izbranimi primeri projektnega učnega dela boste spoznali različna sodelovalna učna okolja, s pomočjo katerih lahko celovito podprete izvedbo projektnega učnega dela ter različno IKT, ki vam je lahko v podporo pri izvedbi posameznih faz projektnega učnega dela. Poseben poudarek bomo namenili vrednotenju projektnega učnega dela ter spremljanju napredka študentov tekom izvedbe tega pristopa.

Avtorji

Ana Žabkar Šalič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Vesna Ferk Savec

Trajanje

1. oktober - 15. oktober 2024

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (vpis v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju načinov izvedbe projektnega učnega dela z uporabo IKT. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavljajo 3 poglavja: 

  • Sodelovalno učenje

Pri tej temi boste spoznali nekaj osnovnih pojmov, povezanih s sodelovalnim učenjem. Spoznali boste različne definicije sodelovalnega učenja, primerjavo med tradicionalnimi in sodelovalnimi učnimi skupinami, vlogo učitelja pri sodelovalnem učenju, načine ocenjevanja sodelovalnega učenja ter težave in izzive, ki jih navajajo mnogi raziskovalci tega področja. 

Kot zaključek poglavja je potrebno obvezno uspešno opraviti kviz, katerega namen je preverjanje razumevanja predstavljene vsebine. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, v katerem vas vabimo k deljenju vaših izkušenj s sodelovalnim učenjem.

  • Računalniško podprto sodelovalno učenje

Pri tej temi boste spoznali nekaj osnovnih pojmov, povezanih z računalniško podprtim sodelovalnim učenjem. Predstavili bomo nekaj izbranih primerov računalniško podprtega sodelovalnega učenja ter dodatnih povezav s področja sodelovalnega učenja z uporabo IKT. V tabeli vam predstavljamo primerjalno analizo spletnih sodelovalnih učnih okolij, ki jih lahko podrobneje spoznate v nadaljevanju. Skozi vodiče boste tako spoznali naslednja spletna sodelovalna učna okolja: spletna učilnica Moodle, Edmodo, Učilnica Google, Nearpod, Mahara, GoConqr, Trello, Padlet.

Kot zaključek poglavja je potrebno obvezno uspešno opraviti kviz, katerega namen je preverjanje razumevanja predstavljene vsebine. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, v katerem vas vabimo k deljenju vaših izkušenj z računalniško podprtim sodelovalnim učenjem.

  • Projektno učno delo

Pri tej temi boste spoznali pristop projektno učno delo, kako ga vrednotiti in  podpreti z IKT. Predstavljamo vam različne primere načrtovanja projektnega učnega dela podprtega s sodelovalnimi učnimi okolji, kot so Mahara, GoConqr, Nearpod, Moodle, Padlet, Trello, Edmodo in Google Classroom.

Kot zaključek poglavja je potrebno obvezno oddati nalogo, v sklopu katere je potrebno načrtovati projektno učno delo in zanj pripraviti ogrodje v enem izmed predstavljenih orodij. Priporočeno je sodelovanje v forumu na temo projektnega učnega dela.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.