GIFT format za uvoz vprašanj v spletno učilnico Moodle

V preteklem tednu smo si ogledali, kako vprašanja v Moodle Kviz uvozimo iz formata AIKEN, ki nam omogoča pripravo in uvoz vprašanj izbirnega tipa. Danes pa predstavljamo še drugi format, s katerim lahko prav tako pripravimo in uvozimo vprašanja v kviz v spletni učilnici, in sicer format GIFT.

Format GIFT ima za razliko od formata AIKEN nekoliko bolj zapleteno sintakso, omogoča pa pripravo različnih tipov vprašanj. Uvozimo ali izvozimo lahko tekstovno datoteko z vprašanji tipa več izbir, drži/ne drži, ujemanja, kratek odgovor, številčni odgovor, esej in manjkajoče besede.

Za lažje razumevanje si za začetek najprej oglejmo nekaj osnovne sintakse GIFT formata:

SINTAKSA
OPIS
// komentar
Pisanje komentarjev, velja za eno vrstico (opcijsko)
::naslov::
Naslov vprašanja (opcijsko)
besedilo
Besedilo vprašanja (postane naslov vprašanja, če naslov ni naveden)
{
Začetek vpisovanja odgovorov
{T} ali {F}
Odgovori tipa drži/ne drži; lahko tudi {TRUE} ali {FALSE}
{ … =pravilno … }
Pravilen odgovor pri nekaterih tipih vprašanj (več v nadaljevanju)
{ … ~napačno … }
Napačen/delno pravilen odgovor pri nekaterih tipih vprašanj (več v nadaljevanju)
{ … =vprašanje -> ujemanje … }
Odgovori za vprašanja ujemanja
#odziv/povratna informacija
Povratna informacija pri nekaterih tipih vprašanj (več v nadaljevanju)
###splošni odziv
Splošni odziv na celotno vprašanje
{#
Začetek vpisovanja odgovorov pri številčnem tipu vprašanja
odgovor:toleranca
+/- razpon tolerance pri številčnih vprašanjih
spodnja..zgornja
Spodnja in zgornja vrednost sprejemljivega številčnega odgovora
=%n%odgovor:toleranca
n-odstotek točk za pravilen odgovor, odgovor in toleranca
}
Konec vpisovanja odgovorov
\znak
Z uporabo \ se izognemu posebnemu pomenu znakov ~, =, #, {, } in :
Sedaj si bomo pogledali primer za vsak tip vprašanja posebej.OPOMBA: Komentarje lahko v formatu GIFT zapišemo le na začetek vrstice (z uporabo dvojnega poševnega znaka //), kot je zapisno v primerih spodaj z roza barvo. Komentarji na koncu vrstic, kot smo jih prikazali na desni strani, so zapisani samo zaradi lažjega razumevanja sintakse.

Spodnja slika prikazuje vnos vprašanj izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. Opcijski je vnos naslova vprašanja ter odzivov (zapisano s črno). Pozorni moramo biti pri uporabi enačaja ( = ) pred pravilnim in tilde ( ~ ) pred napačnim odgovorom.

Vnesemo lahko tudi vprašanje izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori. Od prejšnjega se razlikuje po tem, da vedno pred odgovor zapišemo tildo, pred pravilne odgovore pa podamo še zapisan delež pravilnega odgovora v odstotkih.

Pri vprašanju tipa drži/ne drži moramo za znakom za začetek dodajanja vprašanj ( { ) zapisati T/F oz. TRUE/FALSE, s čimer določimo, ali je trditev pravilna ali napačna. Spodaj lahko dodamo odzive, kjer najprej zapišemo odziv za izbiro drži, nato pa še za izbiro ne drži.

Vprašanje ujemanja zapišemo s pomočjo enačaja ( = ) ter pomišljaja in puščice ( -> ), kot je prikazano spodaj. Če želimo dodati kakšen napačen odgovor, zapišemo samo odgovor po puščici, prostor za vprašanje pa pustimo prazen.

Pri vprašanju tipa kratek odgovor zapišemo najprej %odstotek pravilnega odgovora% in nato odgovor. Po želji lahko dodamo tudi točke za delno pravilen odgovor.

Pri številčnem tipu vprašanj z dodajanjem vprašanj začnemo z znakoma zaviti oklepaj in lojtra ( {# ). Spodaj zapišemo vrednost odgovora med odstotki ( % ), nato zapišemo pravilen odgovor in toleranco (pred toleranco pa zapišemo dvopičje : ).

Na koncu moramo biti pozorni pri shranjevanju dokumenta zaradi posebnih znakov, ki niso znaki ASCII, saj lahko to privede do težav pri uvozu vprašanj v spletno učilnico Moodle. Kako datoteko shranimo v formatu UTF-8, s čimer se izognemo omenjenim težavam, si lahko ogledamo v videoposnetku v novici Aiken format za uvoz vprašanj v spletno učilnico moodle.

Čeprav deluje format GIFT na začetku morda nekoliko zapleteno, pa lahko sintakso hitro usvojimo. Da bi vam delo olajšali, smo pripravili predlogo, s katero si lahko pomagate pri uvozu vprašanj. Kako vprašanje uvozimo v spletno učilnico, pa si lahko ogledate v novici Priprava predloge za uvoz vprašanj v Moodle in uvoz vprašanj.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.