Pridobivanje povratnih informacij s strani študentov z uporabo orodja Socrative

Pridobivanje povratnih informacij s strani študentov z uporabo orodja Socrative

Socrative je orodje, ki nam omogoča pripravo aktivnosti za preverjanje razumevanja študijske vsebine in pridobivanje povratnih informacij s strani študentov. Za študente lahko pripravimo kviz, ki ga lahko vključimo tudi v igro »Space Race« in s tem v pedagoški proces vključimo igrifikacijo. Uporabimo lahko že predpripravljeno anketo (v angleškem jeziku), s katero lahko pridobimo povratne informacije na izvedena predavanja ali vaje ali pa v pedagoški proces vključimo hitra vprašanja, ki jih lahko uporabimo na različne načine. Slednjih se bomo bolj podrobno dotaknili v nadaljevanju.

Pri inovativnih učnih pristopih je poudarek na aktivnem vključevanju študentov v pedagoški proces, kar v osnovi lahko dosežemo že z ustnim postavljanjem vprašanj med predavanjem ali vajami z namenom motiviranja študentov za sodelovanje v diskusiji, preverjanja predznanja študentov ali razumevanja študijske vsebine, glasovanja ali z namenom pridobivanja hitrih povratnih informacij, na podlagi katerih prilagodimo nadaljnji pedagoški proces. V tem primeru lahko uporabimo orodje Socrative, ki nam omogoča hitro pripravo vprašanj kar tekom predavanj in vaj, na katera odgovorijo vsi prisotni študenti preko lastnih mobilnih naprav.

Ali si želite aktivno vključiti študente v pedagoški proces z rednim postavljanjem vprašanj z uporabo orodja Socrative, pa ne veste kako začeti? V nadaljevanju vam predstavljamo enostavne korake, ki vam bodo v pomoč pri uporabi hitrih vprašanj v orodju Socrative.

Prijava v orodje Socrative
Visokošolski učitelj ali sodelavec si mora pred uporabo orodja Socrative na spletni strani https://www.socrative.com/ urediti uporabniški račun, kjer ima možnost uporabe brezplačne različice orodja z nekaterimi omejitvami.
1
Izbira hitrih vprašanj
Ko smo vpisani v orodje, lahko pričnemo z uporabo možnosti, ki nam jih ponuja Socrative. Kot že rečeno, se bomo osredotočili na hitra vprašanja (ang. Quick Question), ki jih lahko uporabimo v živo tekom predavanj ali vaj. Gre za vprašanja, ki jih uporabljamo tako, da študentom postavimo vprašanje ustno, odgovore pa študenti podajo z uporabo orodja Socrative preko lastnih mobilnih naprav.
2
Vprašanje izbirnega tipa (ang. Multiple Choice)
Vprašanje postavimo ustno ali ga zapišemo na tablo, prav tako tudi možne odgovore (največ 5), pri čemer študent na lastni mobilni napravi izbere enega ali več odgovorov, označenih od A do E. Odgovori študentov so v tem primeru anonimni.
2.1
Vprašanje tipa drži/ne drži (ang. True/False)
Vprašanje ali trditev postavimo ustno, pri čemer študent na lastni mobilni napravi izbere možnost drži ali ne drži. Tudi v tem primeru so odgovori študentov anonimni.
2.2
Vprašanje tipa kratek odgovor (ang. Short Answer)
Vprašanje postavimo ustno, ga zapišemo na tablo ali ga vnesemo v orodje Socrative, pri čemer študent svoj kratek odgovor zapiše z uporabo orodja preko lastne mobilne naprave. V tem primeru se lahko odločimo in anonimne odgovore študentov v naslednjem koraku uporabimo kot izhodišče za glasovanje, kar nam lahko pride prav v primeru izbiranja npr. termina za izpit ali teme seminarskih nalog, ki jih predlagajo študenti.
2.3
Odgovarjanje študentov na vprašanja
Potem, ko študentom postavimo vprašanje in v orodju izberemo primeren tip vprašanja, lahko študenti pričnejo s podajanjem odgovorov preko lastnih mobilnih naprav, pri čemer se jim ni potrebno prijaviti v orodje. Študentom je reševanje omogočeno preko povezave: https://b.socrative.com/login/student/, ki je prilagojena vlogi študenta. Visokošolski učitelj ali sodelavec ob pričetku reševanja študentom posreduje ime sobe, ki ga vnesejo v za to namenjeno polje (ang. Room Name).
3
Sprotno spremljanje odgovorov študentov
Visokošolski učitelj ali sodelavec lahko odgovore, ki jih podajo študenti, sproti spremlja, lahko jih tudi prikaže na tabli in na podlagi njih razvije diskusijo, pojasni morebitne napačne predstave ali napačno razumevanje študijske vsebine, lahko pa jih uporabi zgolj za prikaz glasovanja.
4

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.